Ta-Ha 38-51, de Heilige Koran (Djuz'-16, Pagina-314)

Ta-Ha: 20/Ta-Ha-38, 20/Ta-Ha-39, 20/Ta-Ha-40, 20/Ta-Ha-41, 20/Ta-Ha-42, 20/Ta-Ha-43, 20/Ta-Ha-44, 20/Ta-Ha-45, 20/Ta-Ha-46, 20/Ta-Ha-47, 20/Ta-Ha-48, 20/Ta-Ha-49, 20/Ta-Ha-50, 20/Ta-Ha-51, de Heilige Koran, Djuz'-16, Pagina-314, Ta-Ha 38-51
direction_left
direction_right
Luister Koran: 20/Ta-Ha-38
20/Ta-Ha-38: Toen Wi jouw moeder inspireerden met wat geinspireerd werd.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-39
20/Ta-Ha-39: (Wij zeiden haar:) 'Leg hem in de kist en werp hem in de zee, zodat de zee hem op de kust zal werpen; een vijand van Mij en een vijand van hem zal hem opnemen.' En ik heb Mijn liefde over jou uitgestort opdat jij onder Mijn toezicht grootgebracht werd.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-40
20/Ta-Ha-40: Toen jouw zuster heenging en (tegen de familie van Fir'aun) zei: 'Zal ik hem naar iemand brengen, die voor hem kan zorgen?' Zo brachten Wij jou bij jouw moeder terug, zodat haar ogen verblijdden en niet treurden. En jij hebt iemand gedood; daarop hebben Wij jou uit de moeilijkheden gered en Wij hebben jou aan veel beproevingen blootgesteld. Zo verbleef jij jaren onder het volk van Madyan, toen kwam jij, zoals bepaald, O Môesa.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-41
20/Ta-Ha-41: En ik heb jou voor Mijzelf gekozen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-42
20/Ta-Ha-42: Gaat heen jij en je broeder en veronachtzaamt Mijn gedachtenis niet.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-43
20/Ta-Ha-43: Gaat naar Fir'aun: voorwaar, hij overtrad.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-44
20/Ta-Ha-44: En spreekt mild tot hem, moge hij zich laten vermanen, of er bang van worden."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-45
20/Ta-Ha-45: Zij zeiden: "Onze Heer, voorwaar, wij zijn bang dat hij gewelddadig zal zijn tegen ons, of zal overtreden."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-46
20/Ta-Ha-46: Hij zei: "Weest niet bang. Voorwaar, Ik ben met jullie beiden, Ik hoor en Ik zie.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-47
20/Ta-Ha-47: Gaat daarom naar hem toe. en zegt: 'Voorwaar, wij zijn Boodschappers van jouw Heer, stuur de Kinderen van Israël met ons en bestraft hen niet. Wij zijn waarlijk tot jou gekomen met een Teken van jouw Heer, en vrede is met degene die de Leiding volgde.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-48
20/Ta-Ha-48: Voorwaar, het is aan ons geopenbaard, dat de bestraffing over hem zal komen die (Allah) loochent en zich afwendt."'
Luister Koran: 20/Ta-Ha-49
20/Ta-Ha-49: Hij (Fir'aun) zei: "Wie is jullie Heer, O Môesa?"
Luister Koran: 20/Ta-Ha-50
20/Ta-Ha-50: Hij (Môesa) zei: "Onze Heer is Degene Die aan ieder ding van Zijn schepping vorm gegeven heeft en (het) daarna geleid heeft."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-51
20/Ta-Ha-51: Hij (Fir'aun) zei, "Hoe staat het dan met de vroegere generaties?"
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: