Ta-Ha 88-98, de Heilige Koran (Djuz'-16, Pagina-318)

Ta-Ha: 20/Ta-Ha-88, 20/Ta-Ha-89, 20/Ta-Ha-90, 20/Ta-Ha-91, 20/Ta-Ha-92, 20/Ta-Ha-93, 20/Ta-Ha-94, 20/Ta-Ha-95, 20/Ta-Ha-96, 20/Ta-Ha-97, 20/Ta-Ha-98, de Heilige Koran, Djuz'-16, Pagina-318, Ta-Ha 88-98
direction_left
direction_right
Luister Koran: 20/Ta-Ha-88
20/Ta-Ha-88: Toen haalde de Sâmirî voor hen een beeld van een kalf (uit het vuur), met geloei. En zij zeiden: "Dit is jullie god en de god van Môesa, maar hij vergat (hem)."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-89
20/Ta-Ha-89: Zien zij niet dat het geen woord aan hen terug gaf en het ook geen kracht had om voor hen schade (te voorkomen) of te baten?
Luister Koran: 20/Ta-Ha-90
20/Ta-Ha-90: En voorzeker, Hârôen had tevoren gezegd: "O mijn volk, jullie worden daarmee op de proef gesteld. En voorwaar, jullie Heer is de Barmhartige. Volgt mij daarom en gehoorzaamt mijn bevel."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-91
20/Ta-Ha-91: Zij (de aanbidders van het kalf) zeiden: "Wij zullen nooit ophouden hein (te aanbidden), totdat Môesa tot ons terugkeert."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-92
20/Ta-Ha-92: Hij (Môesa) zei: "O Hârôen, wat hield jou tegen toen jij ben zag dwalen?
Luister Koran: 20/Ta-Ha-93
20/Ta-Ha-93: Om mij te volgen? Ben jij dan ongehoor-zaam aan mijn bevel geweest?"
Luister Koran: 20/Ta-Ha-94
20/Ta-Ha-94: Hij (Hârôen) zei: "Zoon van mijn moeder, grijp mij niet bij mijn baard of bij mijn hoofd. Ik was bang dat jij zou zeggen: 'Jij hebt de Kinderen van Israël verdeeld en jij hebt mijn woorden niet in acht genomen."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-95
20/Ta-Ha-95: Hij (Môesa) zei: "Wat was jouw geval, O sâmirî?"
Luister Koran: 20/Ta-Ha-96
20/Ta-Ha-96: Hij (de Sâmiri) zei: "Ik doorzag wat zij niet doorzagen en ik nam een handvol uit het spoor van de gezant en ik strooide het (over het kalt). En zo verblijdde ik mijzelf"
Luister Koran: 20/Ta-Ha-97
20/Ta-Ha-97: Hij (Môesa) zei: "Ga dan maar heen. Voorwaar, voor jou is er in het leven, dat jij slechts kan zeggen: 'Raak mij niet aan, 'en voorwaar, voor jou is er een afspraak (in het Hiernamaals), die nooit afgezegd kan worden. En kijk naar jouw god die jij voortdurend aan het aanbidden was: wij zullen hem zeker verbranden. En vervolgens werpen wij hem zeker als as in de zee!"
Luister Koran: 20/Ta-Ha-98
20/Ta-Ha-98: Voorwaar, jullie god is slechts Allah, er is geen god dan Hij. Hij omvat alle zaken met (Zijn) kennis.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: