Ta-Ha 13-37, de Heilige Koran (Djuz'-16, Pagina-313)

Ta-Ha: 20/Ta-Ha-13, 20/Ta-Ha-14, 20/Ta-Ha-15, 20/Ta-Ha-16, 20/Ta-Ha-17, 20/Ta-Ha-18, 20/Ta-Ha-19, 20/Ta-Ha-20, 20/Ta-Ha-21, 20/Ta-Ha-22, 20/Ta-Ha-23, 20/Ta-Ha-24, 20/Ta-Ha-25, 20/Ta-Ha-26, 20/Ta-Ha-27, 20/Ta-Ha-28, 20/Ta-Ha-29, 20/Ta-Ha-30, 20/Ta-Ha-31, 20/Ta-Ha-32, 20/Ta-Ha-33, 20/Ta-Ha-34, 20/Ta-Ha-35, 20/Ta-Ha-36, 20/Ta-Ha-37, de Heilige Koran, Djuz'-16, Pagina-313, Ta-Ha 13-37
direction_left
direction_right
Luister Koran: 20/Ta-Ha-13
20/Ta-Ha-13: En ik heb jou uitverkoren, dus luister naar wat geopenbaard wordt.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-14
20/Ta-Ha-14: Voorwaarm, Ik ben Allah, er is geen god dan Ik. Aanbid mij daarom en onderhoud de shalât om Mij te gedenken.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-15
20/Ta-Ha-15: Voorwaar, het Uur zal komen. Ik sta op het punt om Zelf te onthullen dat iedere ziel beloond zal worden voor wat zij nastreeft.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-16
20/Ta-Ha-16: Laat je daarom er niet van affhouden door degene die er niet in gelooft en zijn begeerte volgt, zodat jij niet ten onder gaat.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-17
20/Ta-Ha-17: Wat is dat daar in jouw rechterhand, O Môesa?"
Luister Koran: 20/Ta-Ha-18
20/Ta-Ha-18: Hij (Môesa) zei: "Dat is mijn staf, waarop ik leun en warmee ik bladeren afsla voor mijn schapen en die ik ook voor andere doelen gebruik."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-19
20/Ta-Ha-19: Hij (Allah) zei: "Werp hem neer, O Môesa!"
Luister Koran: 20/Ta-Ha-20
20/Ta-Ha-20: Toen wierp hij hem neer en hij word een slang die zich snel voortbewoog.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-21
20/Ta-Ha-21: Hij (Allah) zei: "Pak hem op en wees niet bang, Wij zullen hem weer in de oorspronkelijke toestand terugbrengen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-22
20/Ta-Ha-22: En stop jouw hand onderjouw kraag, hij zal wit tevoorschijn komen, zonder ziekte, als een ander Teken.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-23
20/Ta-Ha-23: Zodat Wij jou iets te laten zien van Onze gmte Tekenen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-24
20/Ta-Ha-24: Ga naar Fir'aun: voorwaar, hij overtrad."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-25
20/Ta-Ha-25: Hij (Môesa) zei: "O Heer, verruim mijn borst.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-26
20/Ta-Ha-26: En maak mijn taak makkelijk voor mij.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-27
20/Ta-Ha-27: En verlos mij van het gebrek in mijn tong.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-28
20/Ta-Ha-28: Zodat zij mijn woorden zullen begrijpen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-29
20/Ta-Ha-29: En stel voor mij een helper aan uit mijn familie.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-30
20/Ta-Ha-30: Hârôen, mijn broeder.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-31
20/Ta-Ha-31: Versterk met hem mijn kracht.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-32
20/Ta-Ha-32: En laat hem delen in mijn taak.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-33
20/Ta-Ha-33: Zodat wij U veel kunnen prijzen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-34
20/Ta-Ha-34: En U veel zullen gedenken.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-35
20/Ta-Ha-35: Voorwaar, U bent Alziend over ons."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-36
20/Ta-Ha-36: Hij (Allah) zei: "Waarlijk, jouw verzoek is ingewilligd, O Môesa.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-37
20/Ta-Ha-37: En voorzeker, Wij hebben jou een andere keer begunstigd.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: