ал-Кахф 84-97, Свещеният Коран (Джуз'-16, страница-303)

ал-Кахф: 18/ал-Кахф-84, 18/ал-Кахф-85, 18/ал-Кахф-86, 18/ал-Кахф-87, 18/ал-Кахф-88, 18/ал-Кахф-89, 18/ал-Кахф-90, 18/ал-Кахф-91, 18/ал-Кахф-92, 18/ал-Кахф-93, 18/ал-Кахф-94, 18/ал-Кахф-95, 18/ал-Кахф-96, 18/ал-Кахф-97, Свещеният Коран, Джуз'-16, страница-303, ал-Кахф 84-97
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-84
18/ал-Кахф-84: Наистина го укрепихме Ние на земята и му дадохме път към всяко нещо.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-85
18/ал-Кахф-85: И (последва) пое той по един път.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-86
18/ал-Кахф-86: Когато стигна до мястото, където залязва слънцето, видя, че то залязва в кална вода и намери там (близо до водата) хора. Рекохме Ние: “О, Зу-л-Карнайн, можеш да ги измъчиш или да им сториш добрина.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-87
18/ал-Кахф-87: Рече (Зу-л-карнайн): “Онзи, който угнетява, ще го измъчим. После ще бъде върнат при неговия Господ и Той ще го накаже със сурово мъчение.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-88
18/ал-Кахф-88: А онзи, който вярва (пожелава да срещне Лика на Аллах приживе) и върши праведни дела (изчистващи пороците от душата), негова е най-прекрасната награда и ще му отредим Нашата най-лека повеля.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-89
18/ал-Кахф-89: Сетне (последва) пое по друг път.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-90
18/ал-Кахф-90: Когато стигна, където изгрява слънцето, намери го да изгрява над хора, за които Ние не бяхме сторили никакво покривало срещу него.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-91
18/ал-Кахф-91: Така Ние обгръщаме със знание всичко, което става при него.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-92
18/ал-Кахф-92: После той пак тръгна на път.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-93
18/ал-Кахф-93: Когато стигна между двете планини, намери в подножието им хора, които почти не схващаха слово.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-94
18/ал-Кахф-94: Рекоха: “О, Зу-л-Карнайн, Яджудж и Маджудж сеят развала по земята. Да ти дадем ли налог, та да направиш между нас и тях преграда?”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-95
18/ал-Кахф-95: Рече (Зу-л-Карнайн): “Онова, с което ме укрепи моят Господ, е по-добро. Помогнете ми със сила и ще направя между вас и тях здрава стена!
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-96
18/ал-Кахф-96: Носете ми железни късове, додето се изравни между двата склона!” Рече: “Раздухвайте!” Когато ги превърна в огън, рече: “Донесете ми да излея върху тях разтопена мед!”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-97
18/ал-Кахф-97: И нито ще могат да я изкатерят, нито ще могат да я пробият.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: