Та ха-121, Сура 20-Та ха (Та ха) стих-121

20/Та ха-121: Подир това и двамата ядоха от него (от дървото), и пред тях се разкриха срамните им места, и започнаха да се покриват с листа от Рая. И така Адем (Адам) не се вслуша в своя Господ, и така се заблуди. (българската транслитерация: Фe eкeла минха фe бeдeт лeхума сeу’атухума уeтaфъка яхсъфани aлeйхима мин уaрaкъл джeннeти уe aса адeму рaббeху фe гaуа.)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

Та ха-121
Сура 20-Та ха (Та ха) стих-121

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى
българската транслитерация: Фe eкeла минха фe бeдeт лeхума сeу’атухума уeтaфъка яхсъфани aлeйхима мин уaрaкъл джeннeти уe aса адeму рaббeху фe гaуа.
Подир това и двамата ядоха от него (от дървото), и пред тях се разкриха срамните им места, и започнаха да се покриват с листа от Рая. И така Адем (Адам) не се вслуша в своя Господ, и така се заблуди.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: