Ta Ha 77-87, Noble Qur'an (Juz-16, halaman-317)

Noble Qur'an » Juz-16 » halaman-317
share on facebook  tweet  share on google  print  
Ta Ha: 20/Ta Ha-77, 20/Ta Ha-78, 20/Ta Ha-79, 20/Ta Ha-80, 20/Ta Ha-81, 20/Ta Ha-82, 20/Ta Ha-83, 20/Ta Ha-84, 20/Ta Ha-85, 20/Ta Ha-86, 20/Ta Ha-87, Noble Qur'an, Juz-16, halaman-317, Ta Ha 77-87
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 20/Ta Ha-77
20/Ta Ha-77: Dan sesungguhnya telah Kami wahyukan kepada Musa: "Pergilah kamu dengan hamba-hamba-Ku (Bani Israil) di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering dilaut itu, kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut (akan tenggelam)".
Dengar Quran: 20/Ta Ha-78
20/Ta Ha-78: Maka Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan mereka.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-79
20/Ta Ha-79: Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-80
20/Ta Ha-80: Hai Bani Israil, sesungguhnya Kami telah menyelamatkan kamu sekalian dari musuhmu, dan Kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu sekalian (untuk munajat) di sebelah kanan gunung itu dan Kami telah menurunkan kepada kamu sekalian manna dan salwa.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-81
20/Ta Ha-81: Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-82
20/Ta Ha-82: Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-83
20/Ta Ha-83: Mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu, hai Musa?
Dengar Quran: 20/Ta Ha-84
20/Ta Ha-84: Berkata, Musa: "Itulah mereka sedang menyusuli aku dan aku bersegera kepada-Mu. Ya Tuhanku, agar supaya Engkau ridha (kepadaku)".
Dengar Quran: 20/Ta Ha-85
20/Ta Ha-85: Allah berfirman: "Maka sesungguhnya Kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-86
20/Ta Ha-86: Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Berkata Musa: "Hai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Maka apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagimu atau kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpamu, dan kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?".
Dengar Quran: 20/Ta Ha-87
20/Ta Ha-87: Mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, maka kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri melemparkannya",
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: