KEHF 62-74, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-15, Sayfa-301)

KEHF: 18/KEHF-62, 18/KEHF-63, 18/KEHF-64, 18/KEHF-65, 18/KEHF-66, 18/KEHF-67, 18/KEHF-68, 18/KEHF-69, 18/KEHF-70, 18/KEHF-71, 18/KEHF-72, 18/KEHF-73, 18/KEHF-74, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-15, Sayfa-301, KEHF 62-74
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 18/KEHF-62
18/KEHF-62: (Buluşma yerini) geçtikten sonra (Musa A.S) genç arkadaşına (şöyle) dedi: “Sabah kahvaltımızı getir. Andolsun ki bu yorgunluğa, yolculuğumuz sebebiyle maruz kaldık.”
Kur'an Dinle: 18/KEHF-63
18/KEHF-63: (Genç şöyle) dedi: “Gördün mü kayaya sığındığımız zaman ben gerçekten balığı unuttum. Onu hatırlamamı, bana şeytandan başkası unutturmadı. Ve o (balık), acayip bir şekilde denizin içine doğru kendi yolunu tuttu.”
Kur'an Dinle: 18/KEHF-64
18/KEHF-64: (Musa A.S): “Bizim aradığımız şey, işte bu.” dedi. Böylece kendi izlerini takip ederek geri döndüler.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-65
18/KEHF-65: Böylece katımızdan, kendisine rahmet verdiğimiz ve ledun (gizli) ilmimizden öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul buldular.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-66
18/KEHF-66: Musa (A.S) ona şöyle dedi: “Rüşde ulaşmak üzere, sana öğretilen (ilmi ledun) den bana öğretmen için, sana tâbî olabilir miyim?”
Kur'an Dinle: 18/KEHF-67
18/KEHF-67: (Hızır A.S): “Muhakkak ki sen, benim maiyetimde (iken vuku bulacak olaylara) sabretmeye asla güç yetiremezsin.” dedi.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-68
18/KEHF-68: Ve haberdar edilmediğin cihetle, ihata edemediğin şeye nasıl sabredeceksin?
Kur'an Dinle: 18/KEHF-69
18/KEHF-69: (Musa A.S): “İnşaallah (Allah dilerse), beni sabırlı bulacaksın. Ve sana emirlerde asi olmayacağım.” dedi.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-70
18/KEHF-70: (Hızır A.S): “Bana tâbî olduğun taktirde, sana anlatmadığım konularda (anlatmadıkça) bana bir şey sorma.” dedi.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-71
18/KEHF-71: Böylece ikisi (yola) çıktılar. Gemiye bindikleri zaman onu deldi. (Musa A.S): “Onun ehlini (gemide bulunanları), boğmak için mi onu deldin? Andolsun ki sen, (vebali) büyük bir iş yaptın.” dedi.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-72
18/KEHF-72: (Hızır A.S şöyle) dedi: “Muhakkak ki sen, benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin, demedim mi?”
Kur'an Dinle: 18/KEHF-73
18/KEHF-73: (Musa A.S): “Unutmam sebebiyle beni muaheze etme (azarlama), (bana verdiğin) emirlerinde, bana zorluk çıkarma.” dedi.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-74
18/KEHF-74: Böylece bir (erkek) çocuğa rastlayıncaya kadar gittiler. (Hızır A.S), onu (çocuğu) öldürdü. (Musa A.S): “Sen, temiz (masum) bir kişiyi (başka) bir nefse karşılık olmaksızın mı öldürdün? Andolsun ki sen, kötü (şeriate uymayan) bir şey yaptın.” dedi.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: