KEHF 21-27, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-15, Sayfa-296)

KEHF: 18/KEHF-21, 18/KEHF-22, 18/KEHF-23, 18/KEHF-24, 18/KEHF-25, 18/KEHF-26, 18/KEHF-27, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-15, Sayfa-296, KEHF 21-27
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 18/KEHF-21
18/KEHF-21: Ve böylece “Allah’ın vaadinin hak olduğunu ve o saat (kıyâmet) hakkında şüphe olmadığını” bilsinler diye onları (şehir halkına) bildirdik. Aralarında onların durumu hakkında niza ediyorlar (çekişiyorlar)dı. “Onların üzerine binalar inşa edin.” dediler. Onların Rabbi, onları en iyi bilir. Onların işlerinde gâlip olanlar (sözü geçenler): “Onların üzerine mutlaka mescid yapacağız.” dedi.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-22
18/KEHF-22: Ve gaybı taşlayarak (bilmeden tahminde bulunarak) diyecekler ki: “(Onların sayısı) üçtür, dördüncü onların köpeğidir.” “Beştir, altıncı onların köpeğidir.” diyecekler. Ve “Yedidir, sekizinci onların köpeğidir.” diyecekler. De ki: “Onların adedini en iyi Allah bilir. Pek azı hariç, onlar bilmezler.” Onlar hakkında, zahir olandan (bilinenden) başka tartışma (mücâdele etme)! Onlar hakkında, onlardan birisine soru sorma (açıklama isteme)!
Kur'an Dinle: 18/KEHF-23
18/KEHF-23: Bir şey hakkında “Ben, bunu yarın mutlaka yapacağım deme.”
Kur'an Dinle: 18/KEHF-24
18/KEHF-24: Ancak Allah’ın dilemesiyle (yapacağım de). Ve unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki: “Rabbimin beni (Allah’a) bundan daha yakın (daha üstün) bir irşad seviyesine ulaştırmasını umarım.”
Kur'an Dinle: 18/KEHF-25
18/KEHF-25: Onlar, mağaralarında 9 fazlasıyla 300 yıl kaldılar.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-26
18/KEHF-26: De ki: “Ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir.” Semaların ve arzın gaybı, O’na (Allah'a) aittir. Onu (gaybı) en iyi işitir, en iyi görür. Onların, O’ndan başka dostları yoktur. Hükmüne kimseyi ortak etmez.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-27
18/KEHF-27: Sana, Rabbinin Kitab’ından, vahyolunanı oku! O’nun kelimesini değiştirecek yoktur. Ve O’ndan (Allah’tan) başka yönelinecek bulamazsın (yönelinecek yoktur).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: