Al-Kahf 21-27, de Heilige Koran (Djuz'-15, Pagina-296)

Al-Kahf: 18/Al-Kahf-21, 18/Al-Kahf-22, 18/Al-Kahf-23, 18/Al-Kahf-24, 18/Al-Kahf-25, 18/Al-Kahf-26, 18/Al-Kahf-27, de Heilige Koran, Djuz'-15, Pagina-296, Al-Kahf 21-27
direction_left
direction_right
Luister Koran: 18/Al-Kahf-21
18/Al-Kahf-21: Zo brachten Wij hen de hoogte, opdat zij weten dat de belofte van Allah Waarheid is en dat er gen twijfel aan het Uur is. Toen zij (de mensen in de stad) over hun geval twistten, zeiden zij: "Bouwt een gebouw over hen heen (als amdenken)." Hun Heer weet beter over hen. Degenen die de overhand kregen over hun geval, zeiden. "Wij zullen zeker over hen een gebedsruimte maken."
Luister Koran: 18/Al-Kahf-22
18/Al-Kahf-22: Zij zeggen: "(Zij waren met) drie, hun vierde was hun hond," en zij zeggen, "Vijf, hun zesde was hun hond," radend naar het onbekende. En zij zeggen: "Zeven, hun achtste was hun bond." Zeg: "Mijn Heer kent hun aantal beter, zij kennen het niet, behalve weinigen." Redetwist daarom niet over hen, behalve (met) een duidelijk twistgesprek. En ondervraagt niet één van hen over hen.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-23
18/Al-Kahf-23: En zeg zeker nooit over iets: "Voorwaar, dat zal ik morgen doen."
Luister Koran: 18/Al-Kahf-24
18/Al-Kahf-24: (Zeg) slechts: "Indien Allah het wenst" en herinner je jouw Heer indien jij, vergeet, en zeg: "Hopelijk zal mijn Heer mij leiden naar wat dichterbij is van deze Leiding."
Luister Koran: 18/Al-Kahf-25
18/Al-Kahf-25: En zij verbleven driehonderd jaar in hun grok en vermeerderd met negen.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-26
18/Al-Kahf-26: Zeg (O Moehammad): "Allah weet beter hoelang zij er verbleven, aan Hem behoort het verborgene van de hemelen en de aarde, Hij ziet het beter en Hij hoort het beter. Er is voor hen naast Hem beschermer en Hij laat niet één deelgenoot in Zijn oordeel toe."
Luister Koran: 18/Al-Kahf-27
18/Al-Kahf-27: En draag voor van wat aan jou geopenbaard is van het Boek van jouw Heer. Niemand kan Zijn Woorden veranderen en jij zult naast Hem nooit een schuilplaats vinden.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: