Al-Kahf 28-34, de Heilige Koran (Djuz'-15, Pagina-297)

Al-Kahf: 18/Al-Kahf-28, 18/Al-Kahf-29, 18/Al-Kahf-30, 18/Al-Kahf-31, 18/Al-Kahf-32, 18/Al-Kahf-33, 18/Al-Kahf-34, de Heilige Koran, Djuz'-15, Pagina-297, Al-Kahf 28-34
direction_left
direction_right
Luister Koran: 18/Al-Kahf-28
18/Al-Kahf-28: En wees zelf geduldig met degenen die hun Heer in de morgen en de avond aanroepen, zij wensen Zijn Aangezicht. En wend jouw ogen niet af van hen omdat jij de versierselen van het wereldse leven wenst. En gehoorzaam niet degene wiens hart Wij Onze gedachtenis hebben doen veronachtzamen en (die) zijn begeerten volgt: en bij is in overtreding in zijn zaak.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-29
18/Al-Kahf-29: En zeg: "De Waarheid is van jullie Heer: dus wie wil, laat hem geloven; en wie wil, laat hem ongelovig zijn." Voorwaar, Wij hebben voor de onrechtplegers het vuur voorbereid, waarvan de rook hen als een tent omhult. En als zij hulp (tegen dorst) vragen worden zij geholpen met water als gesmolten koper dat hun gezichten roostert. De slechtste drank en de shebtste verblijfplaats!
Luister Koran: 18/Al-Kahf-30
18/Al-Kahf-30: Voorwaar, degenen die geloven en goede werken verrichten: voorwaar, Wij zullen de beloning van wie een goed werk verricht niet verloren doen gaan.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-31
18/Al-Kahf-31: Zij zijn degenen voor wie er de Tuinen van 'Adn (het Paradijs) zijn, waar onder door de rivieren stromen, zij zullen er in versierd worden met kettingen van goud en zij dragen groene gewaden van zijde en brokaat, er in leunend op kussens, De beste beloning en de beste verblijfplaats!
Luister Koran: 18/Al-Kahf-32
18/Al-Kahf-32: En geef hun de gelijkenis van de twee mannen: aan één van hen deden Wij twee tuinen met druivenstruiken toekornen en Wij omringden die met dadelpalmen (en) tussen hen in akkers.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-33
18/Al-Kahf-33: Ieder van die twee tuinen bracht vructen voort en faalde daar in niets in. En in hun midden deden Wij een rivier ontspringen.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-34
18/Al-Kahf-34: En er waren vruchten voor hem. Hij zei dus tot zijn (gelovige) gesprekspartner: "Ik ben jouw meerdere op het gebied van bezit en ik ben eervoller als persoon."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: