de Heilige Koran (Djuz'-15, Pagina-293), Al-Isra 105-111, Al-Kahf 1-4

Al-Isra: 17/Al-Isra-105, 17/Al-Isra-106, 17/Al-Isra-107, 17/Al-Isra-108, 17/Al-Isra-109, 17/Al-Isra-110, 17/Al-Isra-111, Al-Kahf: 18/Al-Kahf-1, 18/Al-Kahf-2, 18/Al-Kahf-3, 18/Al-Kahf-4, de Heilige Koran, Djuz'-15, Pagina-293, Al-Isra 105-111, Al-Kahf 1-4
direction_left
direction_right
Luister Koran: 17/Al-Isra-105
17/Al-Isra-105: En met de Waarheid hebben Wij hem (de Koran) neergezonden en met de Waarheid is hij neergedaald. En Wij hebben jou niets anders dan als een verkondiger van goede tijdingen en als een waarschuwer gezonden.
Luister Koran: 17/Al-Isra-106
17/Al-Isra-106: En (de openbaring van) de Koran hebben Wij in gedeelten verdeeld, om hem aan de mensen met tussenpozen voor te dragen en Wij hebben hem els een neerzending neergezonden.
Luister Koran: 17/Al-Isra-107
17/Al-Isra-107: Zeg (O Moehammad): "Gelooft er in of gelooft niet." Voorwaar, degenen aan wie ervóór de kennis gegeven was, vallen op hun gezichten neer, zich neerknielend, wanneer hij hun voorgedragen wordt.
Luister Koran: 17/Al-Isra-108
17/Al-Isra-108: En zij zeggen: "Heilig is onze Heer, de belofte van onze Heer is zeker vervuld."
Luister Koran: 17/Al-Isra-109
17/Al-Isra-109: En zij vallen op hun gezichten neer, terwijl zij huilen, en het vermeerdert hun vrees (voor Allah)."
Luister Koran: 17/Al-Isra-110
17/Al-Isra-110: Zeg: "Roept Allah aan of roept de Barmhartige aan. Waarbij jullie Hem ook aanroepen: aan Hem behoren de Schone Namen. Fn verricht je shalât niet met luide stem, en spreekt er niet zacht bij, maar zoekt een weg daartussen."
Luister Koran: 17/Al-Isra-111
17/Al-Isra-111: En zeg: "Alle lof zij Allah. Degene die Zich geen kind neemt en Die voor Zich geen deelgenoot in het Koninkrijk heeft en Hij is niet vemederd, daarom heeft Hij geen helper (nodig). En verheerlijk Hem met een grote verkeerlijking."

Al-Kahf

Luister Koran: 18/Al-Kahf-1
18/Al-Kahf-1: Alle lof zij Allah, Degene Die aan zijn dienaar het Boek heeft gezonden, en Hij heeft daarin geen afwijkingen gemaakt.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-2
18/Al-Kahf-2: Als rechte Leiding, om te waarschuwen voor een harde bestraffing van Zijn Zijde en om een verheugende tijding te brengen aan de gelovigen, degenen die goede daden verrichten: dat er voor hen een goede beloning is (het Paradijs).
Luister Koran: 18/Al-Kahf-3
18/Al-Kahf-3: Zij zullen daafin voor altijd blijven.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-4
18/Al-Kahf-4: En om degenen te waarschuwen, die zeggen: "Allah heeft Zich een zoon genomen."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: