Al-Kahf 46-53, de Heilige Koran (Djuz'-15, Pagina-299)

Al-Kahf: 18/Al-Kahf-46, 18/Al-Kahf-47, 18/Al-Kahf-48, 18/Al-Kahf-49, 18/Al-Kahf-50, 18/Al-Kahf-51, 18/Al-Kahf-52, 18/Al-Kahf-53, de Heilige Koran, Djuz'-15, Pagina-299, Al-Kahf 46-53
direction_left
direction_right
Luister Koran: 18/Al-Kahf-46
18/Al-Kahf-46: Het bezit on de zonen zijn de versieringen van het wereldse leven, maar de goede blijvende (daden) zijn beter bij jouw Heer, als beloning en betere hoop.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-47
18/Al-Kahf-47: En op de Dag dat Wij de bergen verplaatsen, zal jij de aarde duidelijk zien. En Wij zullen hen verzamelen en Wij zullen niet één van hen achterlaten.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-48
18/Al-Kahf-48: En zij zullen voor jouw Heer in rijen opgesteld worden (en Allah zal tot hen zeggen). "Voorzeker, jullie zijn tot Ons gekomen zoals Wij jullie de eerste keer schiepen. Jullie vermoedden zelfs dat Wij de afspraak met jullie nooit zouden maken."
Luister Koran: 18/Al-Kahf-49
18/Al-Kahf-49: En het boek (met hun daden) zal voor hen geplaatst worden en jij zult de zondaren in angst zien wegens wat daarin staat. En zij zullen zeggen: "Wee ons, wat is dat voor boek dat niets kleins weglaat en niets groots, zonder dat berekend te hebben!" En zij zullen wat zij deden vóór zich vinden. En jouw Heer doet niet één van hen onrecht aan.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-50
18/Al-Kahf-50: En (gedenkt) toen Wij tot de Engelen zeiden: "Knielt jullie eerbiedig voor Adam neer," toen knielden zij, behalve Iblîs, hij behoorde tot de Dijinn's en hij schond het gebod van zijn Heer. Zouden jullie dan hem en zijn nageslacht als helpers naast Mij nemen, terwijl zij voor jullie vijnden zijn? Slecht is de ruil voor onrechtvaardigen!
Luister Koran: 18/Al-Kahf-51
18/Al-Kahf-51: Ik roep hen niet op om te getuigen van de schepping van de hemelen en de aarde en niet van de schepping van henzelf, en Ik neem niet degenen die doen dwalen als helpers.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-52
18/Al-Kahf-52: En op de Dag waarop Hij zegt: "Roept de deelgenoten op waarvan jullie (het bestaan) vermoedden," zullen zij hen oproepen, maar zij zullen hen niet antwoorden en Wij zullen onder hen een (plaats van) verniettiging maken.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-53
18/Al-Kahf-53: En de zondaren zullen de Hel zien en vermoeden dat zij er in moeten gaan, en zij vinden daaruit gew ontvluchting.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: