ал-Кахф 46-53, Свещеният Коран (Джуз'-15, страница-299)

ал-Кахф: 18/ал-Кахф-46, 18/ал-Кахф-47, 18/ал-Кахф-48, 18/ал-Кахф-49, 18/ал-Кахф-50, 18/ал-Кахф-51, 18/ал-Кахф-52, 18/ал-Кахф-53, Свещеният Коран, Джуз'-15, страница-299, ал-Кахф 46-53
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-46
18/ал-Кахф-46: Имотите и децата са украсата на земния живот, но непреходните праведни дела (дела изчистващи душевните пороци) са най-доброто за въздаяние при твоя Господ и са най-доброто за надежда.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-47
18/ал-Кахф-47: В този Ден, ще раздвижим планините и ще видиш земята оголена, и ще ги съберем всичките, и не ще пропуснем нито един от тях.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-48
18/ал-Кахф-48: И ще бъдат представени на твоя Господ в редици: “Ето, дойдохте при Нас, както ви сътворихме първия път. А твърдяхте, че Ние няма да изпълним обещаното на вас. ”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-49
18/ал-Кахф-49: И ще бъде изложена книгата (филма на живота). Тогава ще видиш престъпниците в уплах от онова, което е в нея, и ще кажат: “О, горко ни!” Каква е тази книга, която не пропуска нищо, нито малко, нито голямо, без да го пресметне?” И ще намерят пред себе си всичко, което са вършили. Твоят Господ никого не угнетява.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-50
18/ал-Кахф-50: И когато рекохме на ангелите: “Поклонете се пред Адам!”, те се поклониха, освен Иблис. Той бе от джиновете и не послуша повелята на своя Господ. Нима него и потомството му ще приемете за покровители, вместо Мен, а те са ваш враг? Колко лоша е за угнетителите тази замяна (Ада)!
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-51
18/ал-Кахф-51: Не ги сторих Аз свидетели при сътворяването на небесата и на земята, нито при сътворяването на тях самите, нито приемам Аз заблуждаващите за помощници.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-52
18/ал-Кахф-52: В Деня, когато Той (Аллах) ще каже: “Призовете онези, за които твърдяхте че са Мои съдружници!” И ще ги призоват, но (неверниците) не ще им откликнат. И ще сторим помежду им пропаст.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-53
18/ал-Кахф-53: И щом престъпниците видят Огъня (на Ада), ще се убедят, че ще попаднат в него. И не ще намерят избавление от там.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: