ал-Исра 8-17, Свещеният Коран (Джуз'-15, страница-283)

ал-Исра: 17/ал-Исра-8, 17/ал-Исра-9, 17/ал-Исра-10, 17/ал-Исра-11, 17/ал-Исра-12, 17/ал-Исра-13, 17/ал-Исра-14, 17/ал-Исра-15, 17/ал-Исра-16, 17/ал-Исра-17, Свещеният Коран, Джуз'-15, страница-283, ал-Исра 8-17
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-8
17/ал-Исра-8: Надявайки се вашият Господ да ви помилва. А ако вие се отвърнете, и Ние ще се отвърнем (към наказанието). И така сторихме Ада затвор за неверниците.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-9
17/ал-Исра-9: Несъмнено този Коран напътва към Мен най-силния и благовества вярващите, които вършат праведни дела (пречистващи пороците на душата), за които има голяма награда.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-10
17/ал-Исра-10: Те са онези, които не вярват в сетния ден (в сливането на духа с Лика и в деня на равносметката). За тях (онези, в чиито сърца не е изписана вярата) сме приготвили болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-11
17/ал-Исра-11: Човек зове злото, зовеейки доброто. Човекът наистина е припрян.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-12
17/ал-Исра-12: И сторихме нощта и деня две знамения (средства, знаци), чрез които да броите и изчислявате годините. И сторихме нощта тъмна (да не се вижда онова, което е в нея), а деня сторихме светъл (да се вижда онова, което е в него), за да искате благодат от вашия Господ. И всяко нещо разяснихме подробно.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-13
17/ал-Исра-13: И вързахме на шията на всеки човек делата му (добри и лоши). И в Деня на възкресението ще извадим заслужената му книга (триизмерно заснетия филм на живота му).
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-14
17/ал-Исра-14: “Чети своята книга (гледай филма на живота си)! Достатъчна ти е днес душата, за да си направиш равносметката (да видиш във филма на живота си добрите и лошите дела, които ще определят дали ще отидеш в рая или в Ада).”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-15
17/ал-Исра-15: Който се е напътил и е срещнал Лика, само за своята душа (пречиствайки пороците от нея) се напътва и Го среща. А който е в заблуда, то тя му е върху самия него. Никой натоварен, не ще носи товара (греха) на друг. И не сме наказвали, без да сме пратили пратеник преди това.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-16
17/ал-Исра-16: Когато пожелаем да погубим една общност, повеляваме на живеещите в охолство (големци и богаташи) там (да се смирят), а те престъпват. Тогава се сбъдва срещу него (това селище) словото и напълно го опустошаваме.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-17
17/ал-Исра-17: И колко поколения погубихме след Нух (Ной)! Достатъчен е твоят Господ, ­ сведущ и всезрящ за греховете на Своите раби.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: