Al-Isra' 8-17, Noble Qur'an (Juz-15, halaman-283)

Noble Qur'an » Juz-15 » halaman-283
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Isra': 17/Al-Isra'-8, 17/Al-Isra'-9, 17/Al-Isra'-10, 17/Al-Isra'-11, 17/Al-Isra'-12, 17/Al-Isra'-13, 17/Al-Isra'-14, 17/Al-Isra'-15, 17/Al-Isra'-16, 17/Al-Isra'-17, Noble Qur'an, Juz-15, halaman-283, Al-Isra' 8-17
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-8
17/Al-Isra'-8: Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat(Nya) kepadamu; dan sekiranya kamu kembali kepada (kedurhakaan) niscaya Kami kembali (mengazabmu) dan Kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman.
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-9
17/Al-Isra'-9: Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar,
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-10
17/Al-Isra'-10: dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, Kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-11
17/Al-Isra'-11: Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa.
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-12
17/Al-Isra'-12: Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-13
17/Al-Isra'-13: Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. Dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka.
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-14
17/Al-Isra'-14: "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu".
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-15
17/Al-Isra'-15: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-16
17/Al-Isra'-16: Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.
Dengar Quran: 17/Al-Isra'-17
17/Al-Isra'-17: Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah Kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Melihat dosa hamba-hamba-Nya.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: