ал-Исра 59-66, Свещеният Коран (Джуз'-15, страница-288)

ал-Исра: 17/ал-Исра-59, 17/ал-Исра-60, 17/ал-Исра-61, 17/ал-Исра-62, 17/ал-Исра-63, 17/ал-Исра-64, 17/ал-Исра-65, 17/ал-Исра-66, Свещеният Коран, Джуз'-15, страница-288, ал-Исра 59-66
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-59
17/ал-Исра-59: Въздържахме се да изпратим знаменията, само защото предците ги взимаха за лъжа. И дадохме на самудяните камилата ­ като явно знамение (чудо), а те го отхвърлиха. И изпращаме знаменията единствено и само за заплаха.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-60
17/ал-Исра-60: И ти казахме: “Твоят Господ обгражда (с благодатта и знанието си) хората.” И сторихме видението, което ти показахме, и прокълнатото дърво в Корана, само за изпитание на хората. И ги заплашваме, но това само им надбавя да престъпват вповече.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-61
17/ал-Исра-61: И когато казахме на ангелите: “Сведете чела пред Адам!”, те се поклониха, освен Иблис. Рече (Иблис): “Нима да се поклоня на този, когото Ти сътвори от глина?”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-62
17/ал-Исра-62: И рече (Иблис): „ Това ли е човекът, когото Ти почете повече от мен (който според Теб е по-достоен от мен)? Ако ми дадеш отсрочка до Деня на възкресението, аз непременно ще направя неговото потомство да ме последва, освен малцина.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-63
17/ал-Исра-63: Рече (Аллах): “Върви! А който от тях те последва, то възмездието ви е Адът.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-64
17/ал-Исра-64: И подбуждай с твоя глас когото можеш от тях, и ги призовавай с конниците и пехотинците си, и поделяй с тях имотите и децата, и им обещавай!” Но сатаната им обещава само измама.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-65
17/ал-Исра-65: “Над Моите раби ти нямаш власт. И достатъчен е твоят Господ за покровител.”
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-66
17/ал-Исра-66: Вашият Господ е, Който придвижва за вас корабите в морето, за да търсите от Неговата благодат. Той е милосърден към вас.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: