ал-Кахф 21-27, Свещеният Коран (Джуз'-15, страница-296)

ал-Кахф: 18/ал-Кахф-21, 18/ал-Кахф-22, 18/ал-Кахф-23, 18/ал-Кахф-24, 18/ал-Кахф-25, 18/ал-Кахф-26, 18/ал-Кахф-27, Свещеният Коран, Джуз'-15, страница-296, ал-Кахф 21-27
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-21
18/ал-Кахф-21: Така осведомихме (хората) за тях, за да знаят, че обещанието на Аллах е истинно и няма съмнение за Часа. Когато (хората) заспориха помежду си за тях, едни рекоха: “Постройте над тях постройка! Техният Господ най-добре ги знае.” А онези, които надвиха в спора, казаха: “Да направим храм над тях!”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-22
18/ал-Кахф-22: В догадка за неведомото ще кажат (без да знаят): “Трима са, четвъртото е кучето им.”. (А други) ще кажат: “Петима са, шестото е кучето им.” А някои ще кажат: “Седем са, осмото е кучето им.”. Кажи им: “Моят Господ най-добре знае техния брой. Те не знаят, освен малцина.” И не спори относно тях, освен за ясно казаното! И не се допитвай за тях до никого!
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-23
18/ал-Кахф-23: И за нищо не казвай: “Аз непременно ще го направя утре.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-24
18/ал-Кахф-24: А кажи: „Ще го направя, само ако Аллах пожелае.” И когато забравиш, споменавай своя Господ и кажи: “Надявам се моят Господ да ме напъти към по- високо съвършенство!”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-25
18/ал-Кахф-25: И прекарали в пещерата си триста години и още девет.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-26
18/ал-Кахф-26: Кажи им: “Аллах най-добре знае колко са прекарали. Негово е неведомото на небесата и на земята. Най- добре Той вижда и чува това (неведомото)! Нямат те друг покровител, освен Него. В Неговото владение никой не Му е съдружник.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-27
18/ал-Кахф-27: И чети онова, което ти бе разкрито от Книгата на твоя Господ! Никой не ще подмени Неговите Слова и не ще намериш убежище при друг, освен при Него.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: