ал-Исра 28-38, Свещеният Коран (Джуз'-15, страница-285)

ал-Исра: 17/ал-Исра-28, 17/ал-Исра-29, 17/ал-Исра-30, 17/ал-Исра-31, 17/ал-Исра-32, 17/ал-Исра-33, 17/ал-Исра-34, 17/ал-Исра-35, 17/ал-Исра-36, 17/ал-Исра-37, 17/ал-Исра-38, Свещеният Коран, Джуз'-15, страница-285, ал-Исра 28-38
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-28
17/ал-Исра-28: И ако се отдалечиш от тях (по принуда), търсейки милост от своя Господ, на която се надяваш (и нямаш какво да им дадеш), кажи им поне блага дума!
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-29
17/ал-Исра-29: И не сторвай ръката ти да е прикована към шията (в скъперничество), и не я разтваряй всецяло, та да не станеш упрекван и безпомощен!
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-30
17/ал-Исра-30: Твоят Господ увеличава препитанието за когото пожелае и Той го намалява. За Своите раби Той е сведущ, всезрящ.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-31
17/ал-Исра-31: И не убивайте децата си поради страх от бедност! Ние храним и тях, и вас. Наистина убиването им е голям грях.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-32
17/ал-Исра-32: И не пристъпвайте към прелюбодеяние! То е непристойност и е злочест път.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-33
17/ал-Исра-33: И не убивайте човек, ­ Аллах е възбранил това, освен по право! А който бъде убит с гнет, Ние даваме власт на неговия наследник, но да не прекалява с нея, защото сме го подкрепили.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-34
17/ал-Исра-34: И не пристъпвайте към имането на сирака, освен с добронамереност, докато не достигне зрелост! И изпълнявайте обета си! За обета наистина се носи отговорност.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-35
17/ал-Исра-35: И изпълвайте мярката, когато мерите, и претегляйте с точни везни! Това е най-доброто и най-хубавото.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-36
17/ал-Исра-36: И не следвай онова, което не знаеш! И слухът, и зрението, и сърцето ­ ще бъдат питани за всичко.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-37
17/ал-Исра-37: И не върви по земята с надменност! Ти нито ще пробиеш земята, нито ще се въздигнеш колкото планините.
Слушайте Коран: 17/ал-Исра-38
17/ал-Исра-38: И цялото това зло стана омразно при твоя Господ.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: