ал-Кахф 16-20, Свещеният Коран (Джуз'-15, страница-295)

ал-Кахф: 18/ал-Кахф-16, 18/ал-Кахф-17, 18/ал-Кахф-18, 18/ал-Кахф-19, 18/ал-Кахф-20, Свещеният Коран, Джуз'-15, страница-295, ал-Кахф 16-20
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-16
18/ал-Кахф-16: “Щом вие се отвръщате от тях и от онова, на което служат, вместо на Аллах, приютете се в пещерата! Вашият Господ ще ви даде от Своята милост и ще ви подкрепи (улесни) във вашето дело.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-17
18/ал-Кахф-17: И виждаш слънцето, когато изгрява, да се отклонява отдясно на пещерата им, и когато залязва, да ги отминава отляво, както са насред нея. Това е от знаменията на Аллах. Когото Аллах напътва към Себе Си, той е напътеният, а когото оставя в заблуда, не ще намериш за него учител-покровител (водител, който се е усъвършенствал и му е позволено да поучава, усъвършенства и другите), който да го води.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-18
18/ал-Кахф-18: И ги смяташ за будни, а те са в дрямка и Ние ги обръщаме надясно и наляво. И кучето им е проснало лапи на входа. Ако беше ги съзрял (видял) отблизо, щеше да се отвърнеш от тях в бяг и щеше да се изпълниш с ужас (със страх).
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-19
18/ал-Кахф-19: И така ги събудихме, за да се питат помежду си. Един от тях рече: “Колко време прекарахте?” Рекоха: “Прекарахме ден или част от деня.” Рекоха: “Вашият Господ най-добре знае колко прекарахте. Сега изпратете един от вас с тези ваши монети до града и нека види там коя храна е най-чиста, и да ви донесе от нея за препитание! И да е внимателен, и да не ви издаде на никого!
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-20
18/ал-Кахф-20: Ако се натъкнат на вас, ще ви пребият с камъни или ще ви върнат към тяхната вяра, и тогава никога не ще сполучите.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: