ал-Кахф 35-45, Свещеният Коран (Джуз'-15, страница-298)

ал-Кахф: 18/ал-Кахф-35, 18/ал-Кахф-36, 18/ал-Кахф-37, 18/ал-Кахф-38, 18/ал-Кахф-39, 18/ал-Кахф-40, 18/ал-Кахф-41, 18/ал-Кахф-42, 18/ал-Кахф-43, 18/ал-Кахф-44, 18/ал-Кахф-45, Свещеният Коран, Джуз'-15, страница-298, ал-Кахф 35-45
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-35
18/ал-Кахф-35: И влезе в своята градина, угнетявайки себе си и си каза: “Не мисля, че това някога ще изчезне.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-36
18/ал-Кахф-36: И не мисля, че Часът ще настъпи. А дори да бъда върнат при моя Господ, там ще имам по-добро място за връщане, отколкото тук.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-37
18/ал-Кахф-37: Неговият другар му рече: “Нима не вярваш в Онзи, Който те сътвори от пръст, после от частица сперма, после те направи мъж?
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-38
18/ал-Кахф-38: Ала за мен Той е Аллах, моят Господ, и не съдружавам никого с моя Господ.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-39
18/ал-Кахф-39: И въпреки, че ме виждаш с по-малко богатство и деца от теб, нямаше ли да е по-добре да кажеш: “Това е, което Аллах пожела. Няма друга сила, освен Аллах.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-40
18/ал-Кахф-40: „Моят Господ може да ми даде по-добра от твоята градина и да прати върху твоята напаст от небето, та да се окаже тя безплодна пръст.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-41
18/ал-Кахф-41: Или водата й да потъне на дъното и ти не ще си в състояние да я издириш.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-42
18/ал-Кахф-42: И плодовете му бяха погубени, и започна той да кърши ръце по онова, което е похарчил за нея, а тя е рухнала до основи. И рече: “О, да не бях съдружавал никого с моя Господ!”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-43
18/ал-Кахф-43: И нямаше той хора, които да го защитят от Аллах, нито сам можа да се защити.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-44
18/ал-Кахф-44: Там закрилата е от Аллах, Истинния. При Него е най-доброто въздаяние и при Него е най-добрият завършек.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-45
18/ал-Кахф-45: И им дай за пример земния живот, подобен на вода, която сме излели от небето и с нея изникват растенията по земята, после изсъхват и ветровете ги разпиляват. Аллах за всяко нещо има сила.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: