İSRÂ 59-66, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-15, Sayfa-288)

İSRÂ: 17/İSRÂ-59, 17/İSRÂ-60, 17/İSRÂ-61, 17/İSRÂ-62, 17/İSRÂ-63, 17/İSRÂ-64, 17/İSRÂ-65, 17/İSRÂ-66, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-15, Sayfa-288, İSRÂ 59-66
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-59
17/İSRÂ-59: Bizim âyet (mucize) göndermemize mani olan şey, ancak evvelkilerin onu (mucizeleri) yalanlamış olmalarıdır. Semud kavmine (gözle) görünen (bir mucize olarak) dişi deve verdik. Sonra ona zulmettiler. Ve Biz, âyetleri (mucizeleri), korkutmaktan başka bir şey için göndermeyiz.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-60
17/İSRÂ-60: Rabbinin, insanları muhakkak (rahmeti ve ilmiyle) ihata ettiğini (kapladığını) sana söylemiştik. Sana (kalp gözü ile) gösterdiğimiz o rüyeti ve Kur’ân-ı Kerim’deki lânetlenmiş ağacı (zakkum ağacı), insanlara sadece fitne (imtihan) kıldık. Ve Biz, onları korkutuyoruz. Fakat (bu) onların büyük azgınlıklarından (büyük günahlarından) başka bir şeyi arttırmıyor.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-61
17/İSRÂ-61: Ve meleklere: “Âdem (A.S)’a secde edin!” dediğimiz zaman iblis hariç hemen secde ettiler. (İblis): “Ben, senin topraktan yarattığın kimseye mi secde edeyim?” dedi.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-62
17/İSRÂ-62: (İblis) dedi ki: “Senin görüşüne göre, benim üzerime (benden daha) mükerrem (ikram edilmiş, şerefli) kıldığın kimse bu mu? Eğer beni kıyâmet gününe (kadar) tehir edersen (ertelersen), onun zürriyetinden (neslinden) pek azı hariç, mutlaka bana (kendime) tâbî kılacağım.”
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-63
17/İSRÂ-63: (Allahû Tealâ şöyle buyurdu): “Git! Artık onlardan kim sana tâbî olursa, o zaman muhakkak ki sizin cezanız, eksiksiz bir ceza olarak cehennemdir.”
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-64
17/İSRÂ-64: “Ve onlardan güç yetirdiklerini, sesinle aldat. Atlıların ve yayalarınla onları bağırarak yönlendir (cehenneme sevket). Evlâtlarında ve mallarında onlara ortak ol. Ve onlara (yalan şeyler) vaadet.” Şeytanın vaadettikleri gurur (aldatma)dan başka bir şey değildir.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-65
17/İSRÂ-65: Muhakkak ki Benim kullarımın üzerinde, senin bir sultanlığın (yaptırım gücün) yoktur. Ve senin Rabbin, vekil olarak kâfidir (yeter).
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-66
17/İSRÂ-66: Sizin Rabbiniz ki; O, onun fazlından (nasip) arayasınız diye denizde gemileri sizin için sevkeder (yüzdürür). Çünkü O, size rahmet edicidir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: