Kur'ân-ı Kerim (Cüz-15, Sayfa-293), İSRÂ 105-111, KEHF 1-4

İSRÂ: 17/İSRÂ-105, 17/İSRÂ-106, 17/İSRÂ-107, 17/İSRÂ-108, 17/İSRÂ-109, 17/İSRÂ-110, 17/İSRÂ-111, KEHF: 18/KEHF-1, 18/KEHF-2, 18/KEHF-3, 18/KEHF-4, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-15, Sayfa-293, İSRÂ 105-111, KEHF 1-4
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-105
17/İSRÂ-105: Ve Hakk’ı (Kur’ân’ı), O’nu, Biz indirdik. Ve Hakk ile indi. Seni, müjdeleyici ve uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-106
17/İSRÂ-106: Ve Kur’ân-ı Kerim; onu kısımlara (sure sure ve âyet âyet) ayırdık. İnsanlara, onu muksin olarak (uzun sürede) okuman için tenzîlen (kısımlara ayırıp, uzun sürede okunabilecek şekilde), bir indirişle indirdik.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-107
17/İSRÂ-107: De ki: “O’na inanılsın veya inanılmasın, O’ndan önce kendilerine ilim verilen kimseler, onlara (Kur’ân’ın secde âyetleri) okunduğu zaman, secde ederek çeneleri (alınları) üstüne kapanırlar.”
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-108
17/İSRÂ-108: Ve derler ki: “Rabbimiz, Sübhan’dır (herşeyden münezzehtir). Eğer Rabbimiz vaadettiyse, (o) mutlaka ifa edilmiştir.”
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-109
17/İSRÂ-109: Ve çeneleri (alınları) üstüne kapanırlar. Ve huşûları artarak ağlarlar.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-110
17/İSRÂ-110: De ki: “Allah diye çağırın veya Rahmân diye çağırın. Nasıl çağırırsanız hepsi O’nun Esmaül Hüsnası’dır (Allah’ın en güzel isimleridir).” Namazında (sesini) yükseltme ve onu (sesini) alçaltma. Bu ikisi arasında bir yol tut.
Kur'an Dinle: 17/İSRÂ-111
17/İSRÂ-111: Ve de ki: “Hamd, çocuk edinmeyen Allah’a mahsustur ve O’nun mülkte ortağı olmamıştır (yoktur). Ve (O, zillete düşmez) O’nun, Kendisini zilletten (kurtaracak) bir dosta (ihtiyacı) yoktur.” O’nu tekbir ile (üstün kılarak) yücelt (büyüklüğünü ifade et).

KEHF

Kur'an Dinle: 18/KEHF-1
18/KEHF-1: Allah’a hamdolsun ki O, kuluna Kitab’ı (Kur’ân-ı Kerim’i) indirdi. Ve O’nda, bir eğrilik kılmadı.
Kur'an Dinle: 18/KEHF-2
18/KEHF-2: (Kur’ân-ı Kerim), kayyum (kıyâmete kadar devam edecek) olarak, katından şiddetli azapla uyarmak ve salih amel yapan mü’minlere en güzel ecrin onların olduğunu müjdelemek için (indirildi).
Kur'an Dinle: 18/KEHF-3
18/KEHF-3: Orada ebedî olarak kalıcıdırlar (kalacaklardır).
Kur'an Dinle: 18/KEHF-4
18/KEHF-4: Ve (Kur’ân-ı Kerim), “Allah, bir çocuk edindi.” diyenleri uyarır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: