Al-Isra 87-96, de Heilige Koran (Djuz'-15, Pagina-291)

Al-Isra: 17/Al-Isra-87, 17/Al-Isra-88, 17/Al-Isra-89, 17/Al-Isra-90, 17/Al-Isra-91, 17/Al-Isra-92, 17/Al-Isra-93, 17/Al-Isra-94, 17/Al-Isra-95, 17/Al-Isra-96, de Heilige Koran, Djuz'-15, Pagina-291, Al-Isra 87-96
direction_left
direction_right
Luister Koran: 17/Al-Isra-87
17/Al-Isra-87: Behalve als Barmhartigheid van jouw Heer, voorwaar: Zijn gunst voor jou is groot. Zeg (O Moehammad): "Als de mensen en de Djinn's zich zouden verzamelen om het gelijke van deze Koran te maken; dan kunnen zij niet het daaraan gelijke komen, zelfs al zouden zij elkur hulp zijn."
Luister Koran: 17/Al-Isra-88
17/Al-Isra-88: Zeg (O Moehammad): "Als de mensen en de Djinn's zich zouden verzamelen om het gelijke van deze Koran te maken; dan kunnen zij niet het daaraan gelijke komen, zelfs al zouden zij elkur hulp zijn."
Luister Koran: 17/Al-Isra-89
17/Al-Isra-89: En voorzeker, Wij hebben voor de mensen in deze Koran alle (soorten) vergelijkingen uitgelegd, maar de meeste mensen weigeren het, behalve in ondankbaarheid.
Luister Koran: 17/Al-Isra-90
17/Al-Isra-90: En zij zeiden (tegen Moehammad): "Wij zullen jou nooit geloven, totdat jij voor ons een bron uit de aarde doet opwellen.
Luister Koran: 17/Al-Isra-91
17/Al-Isra-91: Of jij een tuin met dadelpalmen en druivenstruiken hebt, en dan overvloedige rivieren uit hun midden doet ontspringen.
Luister Koran: 17/Al-Isra-92
17/Al-Isra-92: Of jij de hemel in stukken op ons neer doet vallen, zoals jij ons beweert, of jij Allah en de Engelen vóór ons brengt.
Luister Koran: 17/Al-Isra-93
17/Al-Isra-93: Of jij een huis van goud hebt, of naar de hemel opstijgt, en wij zullen jouw opstijging nooit geloven, totdat jij een boek ma ons neerzendt, dat wij kunnen lezen." Zeg (O Moehammad): "Heilig is mijn Heer, ik ben niets anders dan een menselijke Boodschapper."
Luister Koran: 17/Al-Isra-94
17/Al-Isra-94: En er was niets dat de mensen verhinderde te geloven tm de Leiding tot hen kwam, behalve dat zij zeiden: "Heeft Allah een menselijke Boodschapper neergezonden?"
Luister Koran: 17/Al-Isra-95
17/Al-Isra-95: Zeg: "Wanneer er op de aarde Engelen waren die rustig rondliepen, dan zouden Wij een Engel tot hen als Boodschapper neergezonden hebben."
Luister Koran: 17/Al-Isra-96
17/Al-Isra-96: Zeg: "Allah is voldoende als Getuige tussen mij en jullie, en voorwaar Hij is Alwetend, Alziend over Zijn dienaren."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: