Al-Isra 50-58, de Heilige Koran (Djuz'-15, Pagina-287)

Al-Isra: 17/Al-Isra-50, 17/Al-Isra-51, 17/Al-Isra-52, 17/Al-Isra-53, 17/Al-Isra-54, 17/Al-Isra-55, 17/Al-Isra-56, 17/Al-Isra-57, 17/Al-Isra-58, de Heilige Koran, Djuz'-15, Pagina-287, Al-Isra 50-58
direction_left
direction_right
Luister Koran: 17/Al-Isra-50
17/Al-Isra-50: Zeg: "Wordt steen of ijzer... (en jullie worden zelfs dan opgewekt.)
Luister Koran: 17/Al-Isra-51
17/Al-Isra-51: Of een schepping waarvan het in jullie harten het moeilijkst lijkt." Dan zullen zij zeggen: "Wie doet ons terugkeren?" Zeg: "Degene Die jullie de eerste keer schiep." Dan zullen zij hun hoofd naar jou schudden, en zeggen: "'Wanneer is dat?" Zeg: "Het kan nabij zijn!"
Luister Koran: 17/Al-Isra-52
17/Al-Isra-52: Op de Dag waarop Hij jullie oproept en jullie dan (Zijn oproep) beantwoorden met een lofprijzing van Hem. En jullie zullen veronderstellen dat jullie slechts weinig (tijd op aarde) verbleven.
Luister Koran: 17/Al-Isra-53
17/Al-Isra-53: En zeg tegen Mijn dienaren (O Moehammad) dat zij wat beter is zeggen. Voorwaar, de Satan zaait verdeeldheid onder hen. Voorwaar, de Satan is voor de mensen een duidelijke vijand.
Luister Koran: 17/Al-Isra-54
17/Al-Isra-54: Jullie Heer kent jullie beter. Indien Hij wil, begenadigt Hij jullie; of, indien Hij wil, bestraft Hij jullie. En Wij hebben jou (O Moehammad) niet als voogd tot hen gezonden.
Luister Koran: 17/Al-Isra-55
17/Al-Isra-55: En jouw Heer weet beter over wie er in de hemelen en (op) de aarde is. En Wij hebben sommige Profeten bevoorrecht boven andere Profeten, en Wij gaven Dâwôed de Zabôer
Luister Koran: 17/Al-Isra-56
17/Al-Isra-56: Zeg (O Moehammad): "Roept degenen die jullie naast Allah als god veronderstellen maar aan, zij zijn niet bij machte het kwade van jullie weg te nemen en het te veranderen."
Luister Koran: 17/Al-Isra-57
17/Al-Isra-57: Zij (de veelgodenaanbidders) zijn degenen die aanroepen, (en zij die aangeroepen worden) zoeken naar een middel tot hun Heer. Wie van hen het dichtst bij (hun Heer) zijn en op Zijn Barmhartigheid hopen en Zijn bestraffing vrezen: voorwaar, een bestraffing van jouw Heer is te vrezen.
Luister Koran: 17/Al-Isra-58
17/Al-Isra-58: En er is geen land, of Wij hebben het vôôr de Dag van de Opstanding vernietigd, of haar bestraft met een harde bestraffing. Dat is (vastgelegd) in het geschreven Boek.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: