Al-Kahf 5-15, de Heilige Koran (Djuz'-15, Pagina-294)

Al-Kahf: 18/Al-Kahf-5, 18/Al-Kahf-6, 18/Al-Kahf-7, 18/Al-Kahf-8, 18/Al-Kahf-9, 18/Al-Kahf-10, 18/Al-Kahf-11, 18/Al-Kahf-12, 18/Al-Kahf-13, 18/Al-Kahf-14, 18/Al-Kahf-15, de Heilige Koran, Djuz'-15, Pagina-294, Al-Kahf 5-15
direction_left
direction_right
Luister Koran: 18/Al-Kahf-5
18/Al-Kahf-5: Zij hebben hier geen kennis over, noch hun vaderen. Slecht zijn de woorden die uit hun monden voortkomen: zij spreken slechts leugenachtig.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-6
18/Al-Kahf-6: En misschien zou jij (O Moehammad) jezelf na hun afwenden vernietigen van verdriet, wanneer zij niet in dit bericht (de Koran) geloven.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-7
18/Al-Kahf-7: Voorwaar, Wij hebben wat op de aarde is een versiering voor haar gemaakt om hen te beproeven, (om te zien) wie van hen het beste werk (verrichtte).
Luister Koran: 18/Al-Kahf-8
18/Al-Kahf-8: En voorwaar, Wij zullen zeker wat op haar (de aarde) is tot droge grond maken.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-9
18/Al-Kahf-9: Of denk jij (O Moehammad) dat de Bewoners van de Grot (al-Kahf) en de Raqîm verbazingwekkend onder Onze Tekenen waren?
Luister Koran: 18/Al-Kahf-10
18/Al-Kahf-10: Toen de jongeren een schuilplaats in de Grot zochten, zeiden zij: "O onze Heer, schenk ons van Uw Zijde Barmhartigheid en bereid ons een rechte weg voor onze zaak."
Luister Koran: 18/Al-Kahf-11
18/Al-Kahf-11: En tom brachten Wij in de Grot een sluier over hen aan (zodat zij sliepen), voor een bepaald aantal jaren.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-12
18/Al-Kahf-12: Vervolgens wekten Wij hen op, opdat Wij deden weten welke van de twee groepen het beste was in het berekenen van hoelang zij daar verbleven.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-13
18/Al-Kahf-13: Wi berichten jou kun geschiedenis volgens de Waarheid: voorwaar, zij waren jongeren die in hun Heer geloofden en Wij versterkten voor ben de Leiding.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-14
18/Al-Kahf-14: En Wij versterkten hun harten toen zij opstonden, en zeiden: "Onze Heer, Heer van de hemelen en de aarde, nooit zullen Wij een god naast Hem aanroepen: anders zouden wij een enorme leugen uitgesproken hebben!
Luister Koran: 18/Al-Kahf-15
18/Al-Kahf-15: Dit volk van ons heeft nmt Hem een god genomen, hadden zij daarvoor geen duidelijk bewijs naar voren kunnen brengen? En wie is er onrechtvaardiger dan degene die over Allah leugens verzint?
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: