ал-Бакара 249-252, Свещеният Коран (Джуз'-2, страница-41)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-249, 2/ал-Бакара-250, 2/ал-Бакара-251, 2/ал-Бакара-252, Свещеният Коран, Джуз'-2, страница-41, ал-Бакара 249-252
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-249
2/ал-Бакара-249: И когато Талут потегли с войските, рече: “Аллах ще ви изпита с една река. След това, който пие от нея, той не е с мен. С мен е онзи, който я вкуси само, също и онзи, който загребе с ръка само една шепа.” Но пиха (до насита) от нея, освен малцина измежду тях. А щом (реката) я преминаха, ­той (Талут) и повярвалите с него, рекоха: “Днес сме безсилни пред Джалут и войските му.” А онези, които се надяваха искрено да срещнат Лика на Аллах, рекоха: “Колко малки дружини с позволението на Аллах са надвивали многобройни тълпи! И Аллах е заедно с търпеливите.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-250
2/ал-Бакара-250: И щом се изправиха пред Джалут и войските му, рекоха (хората на Талут): “Господи, излей търпение над нас и стъпките ни затвърди, и ни подкрепи срещу неверниците!”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-251
2/ал-Бакара-251: И ето че ги сразиха, с позволението на Аллах, и Дауд (Давид) уби Джалут, и Аллах му даде (на Дауд) владението и мъдростта, и го научи на каквото Той пожела. Ако Аллах не отблъскваше едни хора чрез други, земята щеше да се провали. Но Аллах е владетел на благодатта за световете.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-252
2/ал-Бакара-252: Това са знаменията на Аллах, четем ти ги правдиво. Наистина ти си от пратениците.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: