ал-Бакара 142-252, Свещеният Коран (Джуз'-2)

Свещеният Коран Джуз'-2: Свещеният Коран, (Джуз'-2, страница: 22-41), ал-Бакара 142-252
direction_left
direction_right
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: