ал-Бакара 191-196, Свещеният Коран (Джуз'-2, страница-30)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-191, 2/ал-Бакара-192, 2/ал-Бакара-193, 2/ал-Бакара-194, 2/ал-Бакара-195, 2/ал-Бакара-196, Свещеният Коран, Джуз'-2, страница-30, ал-Бакара 191-196
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-191
2/ал-Бакара-191: И ги убивайте там, където ги сварите (онези, които се сражават с вас), и ги прогонете от там (от Мека), от където и те ви прогониха! Да заблуждаваш (да сееш развала) е по-тежко, отколкото да убиваш. И не се сражавайте с тях при Свещения храм, докато не започнат там да се сражават с вас! А ако (и там) се сражават с вас, убийте ги! Такова е възмездието за неверниците.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-192
2/ал-Бакара-192: А после ако престанат (да воюват и да отричат), то тогава Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-193
2/ал-Бакара-193: И се сражавайте с тях, докогато се изчисти развалата (заблудата) и вярата, докато бъде за Аллах! А ако престанат, тогава да не се враждува, освен срещу угнетителите!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-194
2/ал-Бакара-194: Месецът на забрана ­е срещу месеца на забрана! За (нарушаване на) забраните има възмездие. А който ви нападне, нападнете го и вие , толкова, колкото той ви е нападнал! И бойте се от Аллах, и знайте, че Аллах е с онези, които се боят да изгубят милостта Му!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-195
2/ал-Бакара-195: И раздавайте (на другите) (от имотите си) по пътя на Аллах, и не се хвърляйте със собствените си ръце към гибелта, и бъдете благодетелни! Аллах обича благодетелните.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-196
2/ал-Бакара-196: И довършвайте поклонението хадж , и поклонението умра в името на Аллах! А ако сте възпрени, (дайте) жертвено животно според своите възможности! И не бръснете главите си, докато жертвеното животно не стигне местоназначението си! А който от вас е болен или има страдание по главата (и се налага да се обръсне, преди жертвеното животно да е стигнало местоназначението си), тогава ­ да се откупи с говеене или подаяние, или жертвоприношение. А ако сте в безопасност, онзи, който използва поклонението умра и за поклонение хадж , (да даде) жертвено животно според своите възможности. А който не е в състояние, да говее три дни по време на поклонението хадж и седем, щом се върне, така че да станат общо десет. Това е за онези, чиито роднини не живеят в околностите на Свещенния храм. И бойте се от Аллах, и знайте, че Аллах е строг в наказанието!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: