ал-Бакара 203-210, Свещеният Коран (Джуз'-2, страница-32)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-203, 2/ал-Бакара-204, 2/ал-Бакара-205, 2/ал-Бакара-206, 2/ал-Бакара-207, 2/ал-Бакара-208, 2/ал-Бакара-209, 2/ал-Бакара-210, Свещеният Коран, Джуз'-2, страница-32, ал-Бакара 203-210
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-203
2/ал-Бакара-203: И споменавайте Аллах в преброените дни! А който избързва за два дни (да се върне от Мина), не е грях за него. А за онзи, който се забави, също не е грях. (Това ) е за боящите се да не изгубят милостта на Аллах. И бойте се да не изгубите милостта на Аллах, и знайте, че при Него ще бъдете събрани!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-204
2/ал-Бакара-204: Сред хората има и такива, чиито думи те омайват в земния живот и призовават Аллах за свидетел на онова, което е в сърцата им. А всъщност Той е най-безпощадния (сред враговете).
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-205
2/ал-Бакара-205: И когато такъв се обърне (и си отиде), той тича по земята, за да сее по нея развала и да погуби насажденията и приплода. А Аллах не обича развалата.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-206
2/ал-Бакара-206: И когато му се каже: “Бой се да не изгубиш милостта на Аллах!”, го обзема гордост и го вкарва в греха. Стига му Адът и колко лоша постеля е той!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-207
2/ал-Бакара-207: Някои хора отдават душите си, за да угодят на Аллах. И Аллах е състрадателен към рабите си.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-208
2/ал-Бакара-208: О, вярващи, встъпете всички в покорството (отдайте се на Аллах) и не следвайте стъпките на сатаната! Той е ваш явен враг.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-209
2/ал-Бакара-209: И ако, след като сте получили ясните знаци, се отклоните (от пътя, водещ към Аллах), знайте, че Аллах е Всемогъщ, Премъдър!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-210
2/ал-Бакара-210: Нима очакват непременно Аллах и ангелите да дойдат при тях в сенките на облаците? А делото е отсъдено и при Аллах ще бъдат върнати делата.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: