BAKARA 203-210, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-2, Sayfa-32)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-2 » Sayfa-32
share on facebook  tweet  share on google  print  
BAKARA: 2/BAKARA-203, 2/BAKARA-204, 2/BAKARA-205, 2/BAKARA-206, 2/BAKARA-207, 2/BAKARA-208, 2/BAKARA-209, 2/BAKARA-210, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-2, Sayfa-32, BAKARA 203-210
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-203
2/BAKARA-203: Ve sayılı günlerde Allah’ı (tekbir ile) zikredin. Fakat kim, iki gün içinde (Mina’dan dönmek için) acele ederse, bundan sonra onun üzerine bir günah yoktur. Ve kim de tehir ederse (geriye kalırsa), o taktirde de onun üzerine bir günah yoktur. (Tabii bu) takva sahibi (olan) kimseler içindir. Ve, Allah’a karşı takva sahibi olun. Ve sizin, O’na (Allah’a) haşrolunacağınızı (huzurunda toplanacağınızı) bilin!
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-204
2/BAKARA-204: Ve insanlardan, dünya hayatında sözü senin hoşuna giden kimseler vardır. Ve kalbinde olana, Allah’ı şahit tutar, (oysa) O, hasımların (düşmanların) en azılısıdır.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-205
2/BAKARA-205: Ve dönüp (gittiği) zaman, yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli helâk etmek (yok etmek) için çalışır. Ve Allah fesadı sevmez.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-206
2/BAKARA-206: Ve ona: “Allah’a karşı takva sahibi ol.” denildiği zaman, izzet (nefsin gururu) onu günahla tutar (mani olup onu günaha sokar). Artık ona cehennem yeter ve elbette (o) kötü bir döşektir.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-207
2/BAKARA-207: Ve insanlardan, Allah’ın rızasını dileyerek (Allah’ın rızası karşılığında) kendi nefsini satan kimseler vardır. Ve Allah, kullarına Rauf’tur (çok şefkatlidir).
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-208
2/BAKARA-208: Ey âmenû olanlar! Hepiniz silm’e dahil olun (Allah’a teslim olun)! Ve şeytanın adımlarına tâbî olmayın. Muhakkak ki o, size apaçık düşmandır.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-209
2/BAKARA-209: Artık size beyyineler geldikten sonra eğer hâlâ (Allah’a ulaşan yoldan) saparsanız, o zaman Allah’ın azîz (üstün), Hakîm (hüküm sahibi) olduğunu bilin!
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-210
2/BAKARA-210: Onlar mutlaka Allah’ın ve meleklerin, kendilerine buluttan gölgeler içinde gelmesini ve emrin (işin) bitirilmesini mi gözlüyorlar (bekliyorlar)? (Oysa) bütün emirler (işler) Allah’a döndürülür.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: