BAKARA 238-245, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-2, Sayfa-39)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-2 » Sayfa-39
share on facebook  tweet  share on google  print  
BAKARA: 2/BAKARA-238, 2/BAKARA-239, 2/BAKARA-240, 2/BAKARA-241, 2/BAKARA-242, 2/BAKARA-243, 2/BAKARA-244, 2/BAKARA-245, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-2, Sayfa-39, BAKARA 238-245
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-238
2/BAKARA-238: Salâvât’a (Allah’tan gelen nurlara, namazlara) ve salât-ı vusta’ya hafîz olun (koruyun, bu namaza kesintisiz devam edin). Ve kalkın, Allah için kânitin olun (Allah’ın huzurunda huşû içinde ve saygı ile uzun süre durun)!
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-239
2/BAKARA-239: Fakat eğer (hayatî bir tehlikeden) korkarsanız, o zaman yaya yürürken veya binekte iken (namazınızı kılın). Nihayet emin olduğunuz zaman, (Allah’ı nasıl zikredeceğinizi) siz bilmiyorken size öğrettiği şekilde, artık Allah’ı zikredin.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-240
2/BAKARA-240: Ve içinizden vefat ettirilen ve geriye eşler bırakanların, eşleri için, (evlerinden) çıkarılmaksızın bir seneye kadar geçiminin sağlamasını vasiyet etmesi gerekir. Buna rağmen eğer (eşleri, kendi arzularıyla evlerinden) çıkarlarsa, o taktirde, kendileri için maruf olarak (örf ve adete uygun olarak) yaptıkları şeyler konusunda, artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve Allah, Azîz’dir(üstündür), Hakîm’dir (hüküm sahibidir).
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-241
2/BAKARA-241: Ve boşanmış kadınların, marufla (örf ve adete uygun olarak) metalandırılması (faydalandırılması), takva sahiplerinin üzerine bir haktır (borçtur).
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-242
2/BAKARA-242: Allah size âyetlerini işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-243
2/BAKARA-243: Ölüm korkusuyla kendi diyarlarından çıkan binlerce kişiyi görmedin mi? Oysa Allah onlara: “Ölün.” dedi (böylece öldüler). Sonra da onları diriltti. Muhakkak ki Allah, insanlar üzerine elbette fazlın sahibidir. Lâkin insanların çoğu şükretmezler.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-244
2/BAKARA-244: Allah’ın yolunda savaşın. Allah’ın Sem’î (en iyi işiten), Alîm (en iyi bilen) olduğunu bilin!
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-245
2/BAKARA-245: Kim Allah’a güzel bir borç verirse, o taktirde, o (verdiği) kendisine kat kat çoğaltılarak ödenir. Ve Allah, (ilâhi kanun gereği kişinin rızkını) daraltır ve genişletir. Ve O’na döndürüleceksiniz.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: