BAKARA 146-153, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-2, Sayfa-23)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-2 » Sayfa-23
share on facebook  tweet  share on google  print  
BAKARA: 2/BAKARA-146, 2/BAKARA-147, 2/BAKARA-148, 2/BAKARA-149, 2/BAKARA-150, 2/BAKARA-151, 2/BAKARA-152, 2/BAKARA-153, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-2, Sayfa-23, BAKARA 146-153
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-146
2/BAKARA-146: Kendilerine kitap verdiklerimiz, O’na (Hz. Muhammed (S.A.V)’e) kendi oğullarına arif oldukları (tanıdıkları) gibi ariftirler (tanıyıp bilirler). Ve muhakkak ki onlardan bir fırka, hakkı gerçekten bile bile gizliyor.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-147
2/BAKARA-147: Hak, Rabbinden’dir. Bundan sonra sakın şüpheye düşenlerden olma!
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-148
2/BAKARA-148: (Ümmetlerin) hepsinin döndükleri (yöneldikleri) bir yönü vardır. Artık hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi biraraya getirir. Muhakkak ki Allah herşeye kaadirdir.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-149
2/BAKARA-149: Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra (namazda) vechini (yüzünü) Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve muhakkak ki o Rabbinden mutlaka bir hakdır. Ve Allah, yaptıklarınızdan gâfil (habersiz) değildir.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-150
2/BAKARA-150: Nereden çıkarsan çık, bundan sonra (namazda) vechini (yüzünü) Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve nerede olursanız olun, yüzlerinizi o yöne çevirin ki, insanların sizin aleyhinizde (kullanabilecekleri) delil olmasın. Onlardan zulmedenler hariç, artık onlardan korkmayın. Ben'den (sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından) korkun ki, sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım da böylece hidayete eresiniz.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-151
2/BAKARA-151: Nitekim size, aranızda (görev yapmak üzere), sizden (kendinizden) bir Resûl (Peygamber) gönderdik ki, âyetlerimizi size tilâvet etsin (okuyup açıklasın) ve sizi (nefsinizi) tezkiye (ve tasfiye) etsin, size Kitap’ı (Kurânı Kerim’i) ve hikmeti öğretsin ve (hikmetin de ötesinde) bilmediğiniz şeyleri öğretsin.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-152
2/BAKARA-152: Öyle ise Beni zikredin ki Ben de sizi zikredeyim. Ve Bana şükredin ve Beni inkâr etmeyin.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-153
2/BAKARA-153: Ey îmân edenler! Sabır ve namazla istiane (özel yardım) isteyin. Muhakkak ki Allah, sabredenlerle beraberdir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: