Al-Baqarah 146-153, de Heilige Koran (Djuz'-2, Pagina-23)

Al-Baqarah: 2/Al-Baqarah-146, 2/Al-Baqarah-147, 2/Al-Baqarah-148, 2/Al-Baqarah-149, 2/Al-Baqarah-150, 2/Al-Baqarah-151, 2/Al-Baqarah-152, 2/Al-Baqarah-153, de Heilige Koran, Djuz'-2, Pagina-23, Al-Baqarah 146-153
direction_left
direction_right
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-146
2/Al-Baqarah-146: Degenen aan wie Wij de Schrift hebben gegeven, kennen hem (Moehammad) zoals zij hun zonen kennen, en voorwaar, een groep onder hen verbergt zeker de Waarheid, terwijl zij (die) kennen.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-147
2/Al-Baqarah-147: De Waarheid komt van jouw Heer, behoor daarom niet tot de twijlfelaars.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-148
2/Al-Baqarah-148: En voor iedere gemeenschap is er een Qiblah. Wedijvert daarom met elkaar in goede daden. Waar jullie ook zijn, Allah zal jullie samen brengen. Voorwaar, Allah is Almachtig over alle dingen.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-149
2/Al-Baqarah-149: En waar jij ook vandaan vertrekt, wend jouw gezicht in de richting van de Masdjid al Harâm (de Gewijde Moskee te Mekkah) en voorwaar, het is zeker de Waarheid van jouw Heer, en Allah is niet onachtzaam omtrent wat jullie doen.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-150
2/Al-Baqarah-150: En waar jij ook vandaan vertrekt, wend jouw gezicht in de richting van de Masdjid al Harâm, en waar jullie je ook bevinden, wendt dan jullie gezichten in haar richting, zodat de mensen geen argument tegen jullie hebben, behalve de onrechtvaardigen onder hen, en vreest daarom niet hen, maar vreest Mij, opdat Ik Mijn gunst aan jullie zal vervolmaken. En hopelijk zullen jullie rechte Leiding volgen.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-151
2/Al-Baqarah-151: Zoals Wij een Boodschapper uit jullie midden zonden, die aan jullie Onze Verzen voorleest, die jullie reinigt, die jullie het Boek (de Koran) en de Wijsheid onderwijst en die jullie onderwijst wat jullie niet weten.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-152
2/Al-Baqarah-152: Gedenkt Mij daarom, dan zal Ik jullie gedenken en weest Mij dankbaar en weest Mij niet ondankbaar.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-153
2/Al-Baqarah-153: O jullie die geloven, zoekt hulp door middel van geduld en de shalât. Voorwaar, Allah is met de geduldigen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: