Al-Baqarah 164-169, de Heilige Koran (Djuz'-2, Pagina-25)

Al-Baqarah: 2/Al-Baqarah-164, 2/Al-Baqarah-165, 2/Al-Baqarah-166, 2/Al-Baqarah-167, 2/Al-Baqarah-168, 2/Al-Baqarah-169, de Heilige Koran, Djuz'-2, Pagina-25, Al-Baqarah 164-169
direction_left
direction_right
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-164
2/Al-Baqarah-164: Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en de afwisseling van de nacht en de dag en de schepen die over de zee varen met wat de mensen voordeel geeft, en het water dat Allah uit de hemel neerzendt, waarmee Hij de aarde tot leven brengt na haar dood, en dat hij daarop allerlei dieren verspreidde, en de besturing van de winden en de wolken die tussen de hemel en de aarde dienstbaar zijn gemaakt, zijn zeker Tekenen voor een volk dat verstandig is.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-165
2/Al-Baqarah-165: En er zijn er onder de mensen die nasst Allah deelgenoten teokennen, die zij liefhebben met de liefde als (die) voor Allah, maar degenen die geloven zijn sterker in liefde voor Allah. En als degenen die onrecht pleegden zouden weten wanneer zij de bestraffing zien, (dan zouden zij weten) dat alle macht aan Allah behoort en dat Allah hard is in de bestraffing.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-166
2/Al-Baqarah-166: Wanneer degenen die gevolgd werden zich los verklaren aan degenen die hen volgen: en zij zagen de bestraffing en (dat) de banden met hen verbroken waren.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-167
2/Al-Baqarah-167: En degenen die volgden zeiden: "Was er voor ons nog maar één keer (de gelegenheid om naar de aarde terug te keren), dan zouden wij ons onschuldig verklaren aan hen, zoals zij zich aan ons onschuldig verklaarden." Zo laat Allah hen hun daden zien, als (een bron) van spijt voor hen. En zij zullen de Hel niet verlaten.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-168
2/Al-Baqarah-168: O mensen, eet van wat op de aarde is het toegestane en het goede, en volgt niet in de voetstappen van de Satan. Voorwaar, hij is voor jullie een duidelijke vijand.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-169
2/Al-Baqarah-169: Voorwaar, hij roept jullie op tot het kwade en zedeloosheid en (wil) dat jullie over Allah zeggen wat jullie niet weten.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: