Al-Baqarah 182-186, de Heilige Koran (Djuz'-2, Pagina-28)

Al-Baqarah: 2/Al-Baqarah-182, 2/Al-Baqarah-183, 2/Al-Baqarah-184, 2/Al-Baqarah-185, 2/Al-Baqarah-186, de Heilige Koran, Djuz'-2, Pagina-28, Al-Baqarah 182-186
direction_left
direction_right
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-182
2/Al-Baqarah-182: Maar degene die dan van de erflater partijdigheid of zonde vreest, en daarna verzoening tussen hen teweeg bracht, dan rust er geen zonde op hem. Voorwaar, Allah is Meest Vergevensgezind, Meest Barmhartig.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-183
2/Al-Baqarah-183: O jullie dei geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen vóór jullie, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-184
2/Al-Baqarah-184: (Vast) en vastgesteld aantal dagen. Maar degene die dan van jullie ziek is, of op reis, dan een aantal andere dagen. En op degenen (van hen) die het (slechts met grote moeite) kunnen volbrengen, rust de plicht van Fidyah: het voeden van een arme. Maar degene die vrijwillig meer (dan verplicht is) geeft: dat is beter voor hem. En dat jullie vasten is beter voor jullie, als jullie dat maar weten.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-185
2/Al-Baqarah-185: De maand Ramadhân is het waarin de Koran is neergezonden, als Leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de Leiding en de Foerqân. Wie van jullie aanwezig is in de maand, laat die dan vasten, maar wie ziek is of op reis, dan is er een aantal andere dagen (om de vasten in te halen). Allah wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het ongemak. En maakt het aantal (dagen) vol en prijst Allah's Grootheid omdat Hij jullie leiding schonk, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-186
2/Al-Baqarah-186: En wanneer Mijn dienaren jou (O Moehammad) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeek. Laten zij aan Mij gehoor geven en in Mij geloven. Hopelijk zullen zij de juiste Leiding volgen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: