Al-Baqarah 177-181, de Heilige Koran (Djuz'-2, Pagina-27)

Al-Baqarah: 2/Al-Baqarah-177, 2/Al-Baqarah-178, 2/Al-Baqarah-179, 2/Al-Baqarah-180, 2/Al-Baqarah-181, de Heilige Koran, Djuz'-2, Pagina-27, Al-Baqarah 177-181
direction_left
direction_right
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-177
2/Al-Baqarah-177: Het is geen vroomheid dat jullie je gezichten naar het Oosten en het Westen wenden, maar vroom is wie gelooft in Allah en het Hiernamaals en de Engelen en de Schrift en de Profeten en die het bezit dat hij liefheeft weggeeft aan de verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger (zonder proviand) en de bedelaars en (het gebruikt) voor het vrijkopen van slaven, en die de shalât onderhoudt, de zakât geeft. En die trouw zijn aan hun belofte wanneer zij een belofte hebben gedaan en de geduldigen in tegenspoed, in rampspoed en in oorlogstijd. Zij zijn diegenen die Moettaqôen zijn, en zij zijn het die de godvrezenden zijn.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-178
2/Al-Baqarah-178: O jullie die geloven, de Qishâsh inzake doodslag is jullie verplicht: de vrije (mens) voor de vrije (mens), de slaaf voor de slaaf, de vrouw voor de vrouw. En degene die dan kwijtschelding zan zijn broeder ontvangt, laat het dan gevolgd worden door een redelijke (eis van de eiser) en genoegdoening voor hem op een goeded (manier, van de schuldige). Dat is een verlichting van jullie Heer en een Barmhartigheid en degene die dan daarna nog overtreedt, voor hem ie er dan een pijnlijke bestraffing.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-179
2/Al-Baqarah-179: En voor jullie is er in de Qishâsh leven, O bezitters van verstand, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-180
2/Al-Baqarah-180: Het is jullie verplicht wanneer de dood één van jullie nabij is, als hij bezit nalaat, een testament te maken voor de ouders en de verwanten, volgens wat redelijk is (dit is) een plicht voor de Moetaqôen.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-181
2/Al-Baqarah-181: Wie den het testament verandert nadat hij het heeft gehoord: voorwaar, dan rust de zonde op hen die het veranderd hebben. Voorwaar, Allah is Alhorend, Alwetend.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: