Al-Baqarah 238-245, de Heilige Koran (Djuz'-2, Pagina-39)

Al-Baqarah: 2/Al-Baqarah-238, 2/Al-Baqarah-239, 2/Al-Baqarah-240, 2/Al-Baqarah-241, 2/Al-Baqarah-242, 2/Al-Baqarah-243, 2/Al-Baqarah-244, 2/Al-Baqarah-245, de Heilige Koran, Djuz'-2, Pagina-39, Al-Baqarah 238-245
direction_left
direction_right
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-238
2/Al-Baqarah-238: Waakt over de shalât en (in het bijzonder) over de middelste shalât ('Ashr). En staat voor Allah in ootmoed.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-239
2/Al-Baqarah-239: En als jullie (een aanval) vrezen, (verricht de shalât dan) lopende of rijdende en als jullie dan in veiligheid zijn, gedenkt dan Allah omdat Hij jullie heeft onderwezen wat jullie voorheen niet wisten.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-240
2/Al-Baqarah-240: En degenen onder jullie die weggenomen worden en echtgenotes achterlaten, moeten een testament maken voor hun echtgenotes, een voorziening voor een jaar, zonder uitzelting, maar als zij (de huizen) uit vrije wil verlaten, dan rust er geen zonde op jullie ten aanzien van wat zij voor zichzelf doen, volgens de voorschriften. En Allah is Almachtig, Alwijs.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-241
2/Al-Baqarah-241: En voor de gescheiden vrouwen is er een gift naar redelijkheid, als een plicht voor de Moettaqôen.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-242
2/Al-Baqarah-242: Zo maakt Allah voor jullie zijn Verzen duidelijk hopelijk zullen jullie begrijpen.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-243
2/Al-Baqarah-243: Heb jij degenen niet gezien die uit hun huizen vluchtten terwijl zij met duizenden waren, uit angst voor de dood? Allah zei toen tot hen: "Sterft!" Daarna bracht Hij hen weer tot leven. Voorwaar, Allah is de Bezitter van Gunsten voor de mensen, maar de meeste mensen zijn niet dankbaar.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-244
2/Al-Baqarah-244: En strijdt op de Weg van Allah en weet dat Allah Alhorend, Alwetend is.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-245
2/Al-Baqarah-245: Wie is degene die aan Allah een goede lening geeft? Hij zal die vele malen vermenigvuldigen. En Allah beperkt en verruimt (Zijn voorzieningen) en tot Hem worden jullie teruggebracht.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: