Al-Baqarah 154-163, de Heilige Koran (Djuz'-2, Pagina-24)

Al-Baqarah: 2/Al-Baqarah-154, 2/Al-Baqarah-155, 2/Al-Baqarah-156, 2/Al-Baqarah-157, 2/Al-Baqarah-158, 2/Al-Baqarah-159, 2/Al-Baqarah-160, 2/Al-Baqarah-161, 2/Al-Baqarah-162, 2/Al-Baqarah-163, de Heilige Koran, Djuz'-2, Pagina-24, Al-Baqarah 154-163
direction_left
direction_right
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-154
2/Al-Baqarah-154: En zegt niet over degenen die zijn gedood (gesneuveld) op de Weg van Allah, dat zij dood zijn. Nee, zij leven, maar jullie beseffen het niet.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-155
2/Al-Baqarah-155: En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees, honger, vermindering van bezittingen, levens en vruchten. Maar geeft verheugende tijdingen aan de geduldigen.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-156
2/Al-Baqarah-156: Degenen die wanneer een ramp hen treft, zeggen: (Inna lillahi wa inna ilaihi radji'oen) "Voorwar, aan Allah behoren Wij, en voorwaar, tot Hem zullen Wij terugkeren."
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-157
2/Al-Baqarah-157: Zij zijn degenen op wie de zegeningen van hun Heer neerdalen, en Barmhartigheid, en zij zijn degenen die de rechte Leiding ontvangen.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-158
2/Al-Baqarah-158: Voorwaar, Shafa en Marwah behoren tot de aan Allah gewijde Tekenen. Wie dan de Haddj of de Oemrah verricht naar het Huis (de Ka'bah): het is geen zonde als hij om beide (Shafâ en Marwah) loopt (tijdens de Sa'î). En wie vrijwillig goede daden verricht: voorwaar, Allah is Waarderend en Alwetend.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-159
2/Al-Baqarah-159: Voorwaar, zij die verbergen wat Wij hebben neergezonden van de duidelijke bewijzen en de Leiding, nadat Wij die aan de mensen hebben duidelijk gemaakt in de Schrift: zij zijn degenen die Allah vervloekt en die vervloekers vervloeken.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-160
2/Al-Baqarah-160: Behalve degenen die berouw hebben getoond, zich gebeterd hebben en (de Waarheid) duidelijk hebben gemaakt. Diegenen zijn het van wie Ik berouw aanvaard. En Ik ben de Meest Berouwaanvaardende, de Meest Barmhartige.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-161
2/Al-Baqarah-161: Voorwaar, degenen die ongelovig waren en stierven terwijl zij ongelovig waren, op hen rust de vloek van Allah en van de Engelen en de mensen tezamen.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-162
2/Al-Baqarah-162: Eeuwig levenden zijn zij daarin (de Hel). En voor hen zal de bestraffing niet verlicht worden, noch zal hen uitstel gegeven worden.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-163
2/Al-Baqarah-163: En jullie god is één God. Geen god is er dan Hij, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: