Al-Baqarah 154-163, Noble Qur'an (Juz-2, halaman-24)

Noble Qur'an » Juz-2 » halaman-24
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Baqarah: 2/Al-Baqarah-154, 2/Al-Baqarah-155, 2/Al-Baqarah-156, 2/Al-Baqarah-157, 2/Al-Baqarah-158, 2/Al-Baqarah-159, 2/Al-Baqarah-160, 2/Al-Baqarah-161, 2/Al-Baqarah-162, 2/Al-Baqarah-163, Noble Qur'an, Juz-2, halaman-24, Al-Baqarah 154-163
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-154
2/Al-Baqarah-154: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-155
2/Al-Baqarah-155: Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-156
2/Al-Baqarah-156: (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun".
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-157
2/Al-Baqarah-157: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-158
2/Al-Baqarah-158: Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-159
2/Al-Baqarah-159: Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati,
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-160
2/Al-Baqarah-160: kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Menerima taubat lagi Maha Penyayang.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-161
2/Al-Baqarah-161: Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para Malaikat dan manusia seluruhnya.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-162
2/Al-Baqarah-162: Mereka kekal di dalam laknat itu; tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak (pula) mereka diberi tangguh.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-163
2/Al-Baqarah-163: Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: