Al-Baqarah 146-153, Noble Qur'an (Juz-2, halaman-23)

Noble Qur'an » Juz-2 » halaman-23
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Baqarah: 2/Al-Baqarah-146, 2/Al-Baqarah-147, 2/Al-Baqarah-148, 2/Al-Baqarah-149, 2/Al-Baqarah-150, 2/Al-Baqarah-151, 2/Al-Baqarah-152, 2/Al-Baqarah-153, Noble Qur'an, Juz-2, halaman-23, Al-Baqarah 146-153
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-146
2/Al-Baqarah-146: Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian diantara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-147
2/Al-Baqarah-147: Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-148
2/Al-Baqarah-148: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-149
2/Al-Baqarah-149: Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-150
2/Al-Baqarah-150: Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-151
2/Al-Baqarah-151: Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-152
2/Al-Baqarah-152: Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-153
2/Al-Baqarah-153: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: