Al-Baqarah 197-202, Noble Qur'an (Juz-2, halaman-31)

Noble Qur'an » Juz-2 » halaman-31
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Baqarah: 2/Al-Baqarah-197, 2/Al-Baqarah-198, 2/Al-Baqarah-199, 2/Al-Baqarah-200, 2/Al-Baqarah-201, 2/Al-Baqarah-202, Noble Qur'an, Juz-2, halaman-31, Al-Baqarah 197-202
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-197
2/Al-Baqarah-197: (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-198
2/Al-Baqarah-198: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-199
2/Al-Baqarah-199: Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak ('Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-200
2/Al-Baqarah-200: Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) berdzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia", dan tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-201
2/Al-Baqarah-201: Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-202
2/Al-Baqarah-202: Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: