BAKARA 197-202, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-2, Sayfa-31)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-2 » Sayfa-31
share on facebook  tweet  share on google  print  
BAKARA: 2/BAKARA-197, 2/BAKARA-198, 2/BAKARA-199, 2/BAKARA-200, 2/BAKARA-201, 2/BAKARA-202, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-2, Sayfa-31, BAKARA 197-202
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-197
2/BAKARA-197: Hac, bilinen aylardır. İşte kim onlarda (o aylarda), (ihrama girerek) haccı (kendine) farz edinirse, artık hacta kadına yaklaşmak (ve benzeri davranışlar), fâsıklık (günaha sapmak), cedelleşmek (sürtüşmek, kavga etmek) yoktur. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Ve (hayırlarla) (kendinize) azık hazırlayın. Fakat azığın en hayırlısı muhakkak ki takva sahibi olmaktır. Ve ey ulûl elbab! Bana karşı takva sahibi olun.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-198
2/BAKARA-198: Rabbinizden fazl istemeniz size günah değildir. Artık Arafat’tan akın akın geldiğiniz zaman Meş’aril Haram’ın yanında Allah’ı zikredin. Ve sizi hidayete erdirdiği şekilde siz de O’nu zikredin. Ve siz ondan (hidayetten) önce ise, elbette dalâlette kalanlardandınız.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-199
2/BAKARA-199: Sonra insanların akın akın geldikleri yerden, akın akın gelin ve Allah’a istiğfar edin (mağfiret dileyin). Muhakkak ki Allah, Gafûr’dur (mağfiret edendir), Rahîm’dir (Rahîm esması ile tecelli edendir).
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-200
2/BAKARA-200: Böylece (hacca ait) ibadetlerinizi (ve kuralları) tamamladığınız zaman, artık atalarınızı zikrettiğiniz gibi, hatta daha kuvvetli bir zikirle Allah’ı zikredin. Fakat insanlardan kim: “Rabbimiz bize dünyada ver.” derse, ahirette onun bir nasibi yoktur.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-201
2/BAKARA-201: Ve onlardan (insanlardan) kim: “Rabbimiz bize dünyada hasene (güzellik ve iyilikler) ver ve ahirette de hasene (güzellik ve iyilikler) ver. Bizi ateşin azabından koru.” derse...
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-202
2/BAKARA-202: İşte onlar ki, onların, kazandıklarından (kazandıkları derecelerden dolayı) nasibi vardır. Ve Allah, hesabı çabuk görendir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: