BAKARA 154-163, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-2, Sayfa-24)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-2 » Sayfa-24
share on facebook  tweet  share on google  print  
BAKARA: 2/BAKARA-154, 2/BAKARA-155, 2/BAKARA-156, 2/BAKARA-157, 2/BAKARA-158, 2/BAKARA-159, 2/BAKARA-160, 2/BAKARA-161, 2/BAKARA-162, 2/BAKARA-163, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-2, Sayfa-24, BAKARA 154-163
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-154
2/BAKARA-154: Ve Allah yolunda öldürülen kimseler için “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz, farkında olmazsınız.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-155
2/BAKARA-155: Ve sizi mutlaka korku ve açlıktan ve mal, can ve ürün eksikliğinden imtihan ederiz. Ve sabredenleri müjdele.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-156
2/BAKARA-156: Onlar ki, kendilerine bir musîbet isabet ettiği zaman: “Biz muhakkak ki Allah içiniz (O’na ulaşmak ve teslim olmak için yaratıldık) ve muhakkak O’na döneceğiz (ulaşacağız).” derler.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-157
2/BAKARA-157: İşte onlar (dünya hayatında Allah’a mutlaka döneceklerinden emin olanlar) ki Rab’lerinden salâvât ve rahmet onların üzerinedir. İşte onlar, onlar hidayete ermiş olanlardır.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-158
2/BAKARA-158: Muhakkak ki Safa ve Merve, Allah’ın (ibadet yerlerini gösterir dîni) şiarlarındandır (işaretlerindendir). Artık kim beyt’i (Kâbe’yi) hacceder veya umre (niyetiyle) ziyareti yaparsa, o taktirde, iki (niyetle) tavaf etmesinde bir günah yoktur. Her kim de isteyerek (kendiliğinden) hayır olarak (fazladan tavaf) yaparsa mutlaka Allah Şakir’dir (şükrün karşılığını verendir) ve Alîmdir (en iyi bilendir).
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-159
2/BAKARA-159: Muhakkak ki, beyyinelerden indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti (ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasını) Kitap'ta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere, işte onlara, Allah lânet eder ve lânet ediciler de onlara lânet eder.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-160
2/BAKARA-160: Tövbe edenler, ıslâh olanlar (nefsleri tezkiye olanlar) ve beyan edenler (açıklayanlar) hariç (onlara lânet olunmaz). O taktirde, işte onların tövbelerini kabul ederim. Ve Ben tövbeleri kabul eden, rahîm esmasıyla tecelli edenim.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-161
2/BAKARA-161: Muhakkak ki (Allah’a ruhun ölmeden ulaşmasını, yani hidayeti) küfredip (örtüp gizleyip) kâfir olarak ölenler, işte onlar, Allah’ın, meleklerin ve insanların hepsinin lâneti onların üzerinedir.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-162
2/BAKARA-162: (Onlar), onun (lânetin) içinde ebediyyen kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-163
2/BAKARA-163: Sizin ilâhınız tek bir ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, rahmân’dır rahîm’dir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: