BAKARA 170-176, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-2, Sayfa-26)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-2 » Sayfa-26
share on facebook  tweet  share on google  print  
BAKARA: 2/BAKARA-170, 2/BAKARA-171, 2/BAKARA-172, 2/BAKARA-173, 2/BAKARA-174, 2/BAKARA-175, 2/BAKARA-176, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-2, Sayfa-26, BAKARA 170-176
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-170
2/BAKARA-170: Ve onlara: “Allah’ın indirdiği şeye tâbî olun!” denildiğinde; “Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye (yola) tâbî oluruz.” dediler. Ve eğer, onların ataları hiçbir şeyi akıl etmiyor ve hidayete ermemiş olsalar bile mi?
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-171
2/BAKARA-171: Ve o inkâr edenlerin (kâfirlerin) hali, haykırması sebebiyle bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen (anlamayan) kimsenin durumu gibidir. (Onlar) sağır, dilsiz ve kördürler. Bu yüzden onlar akıl edemezler (idrak edemezler).
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-172
2/BAKARA-172: Ey âmenû olanlar! Sizi rızıklandırdığımız temiz (helâl) şeylerden yeyin. Ve eğer sadece O’na kul iseniz, Allah’a şükredin.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-173
2/BAKARA-173: Fakat (Allah) size, sadece ölü hayvan etini, kanı ve domuz etini haram kıldı. Ve Allah’tan başkası için olanı (putlar ve şahıslar adına kesilen hayvanı) helâl kılmadı. Ama kim zarurette (açlıkta ve zor durumda) kalırsa, o taktirde (başkasının) hakkına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak (şartıyla) onun üzerine günah yoktur. Muhakkak ki Allah, Gafur’dur, Rahîm’dir.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-174
2/BAKARA-174: Muhakkak ki onlar, Allah’ın indirdiği Kitap’tan bir şeyleri gizlerler ve onu az bir bedelle satarlar. İşte onların yedikleri (bu rüşvet), karınlarında ateşten başka bir şey olmaz. Ve kıyâmet günü Allah, onlarla konuşmayacak ve onları tezkiye de etmeyecek (temize de çıkarılmayacaklar). Ve onlar için elîm bir azap vardır.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-175
2/BAKARA-175: İşte onlar ki hidayet karşılığında dalâleti, mağfiret karşılığında da azabı satın alanlardır. Öyleyse onları ateşe karşı bu kadar sabırlı kılan nedir?
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-176
2/BAKARA-176: İşte bu (azap), Allah’ın, Kitap’ı hak ile indirmiş olması sebebiyledir.Ve muhakkak ki Kitap hakkında ihtilâfa düşenler, mutlaka uzak bir ayrılık içindedirler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: