ал-Бакара 177-181, Свещеният Коран (Джуз'-2, страница-27)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-177, 2/ал-Бакара-178, 2/ал-Бакара-179, 2/ал-Бакара-180, 2/ал-Бакара-181, Свещеният Коран, Джуз'-2, страница-27, ал-Бакара 177-181
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-177
2/ал-Бакара-177: Обръщането на лицата ви на изток и на запад не е (показател за) праведност. Праведност е човек да вярва в Аллах и в Сетния ден (деня на сливането-срещата с Лика на Аллах), и в ангелите, и в Писанието, и в пророците, и да раздава от своето имане, въпреки любовта си към него, на роднините (близките) си и на сираците, и на нуждаещите се (възрастните, които не са в състояние да работят), и на пътника (в неволя), и на робите, и (за да бъдат освободени) на пленниците, и да отслужва молитвата, и да дава милостинята закат. И онези, които изпълняват своя обет (към Аллах и към хората) и са търпеливи в злочестие и беда, и по време на жестока битка - те са преданите и богобоязливите.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-178
2/ал-Бакара-178: О, вярващи, предписано ви е възмездие за убитите; свободен ­ за свободен и роб ­ за роб, и жена ­ за жена. А който (срещу някаква отплата) получи опрощение (от брата на убития), тогава да се изпълни обичаят и (простилият) да получи (отплатата) с добрина. Това е облекчение и милост от вашия Господ. А който след това престъпи (посегне на другия), за него има болезнено наказание.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-179
2/ал-Бакара-179: О, улул елбаб (свидетели на тайните), във възмездието за вас има живот. Дано по този начин станете притежатели на таква!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-180
2/ал-Бакара-180: Предписано ви е, когато смъртта надвисне над някого от вас, ако той остави благо (имоти и т.н), да го завещае на двамата си родители и на близките според обичая. Това е дълг за богобоязливите.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-181
2/ал-Бакара-181: А който подмени това (завещанието), след като го е чул, грехът е само над онези, които са го подменили. Наистина Аллах е Всечуващ, Всезнаещ.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: