ал-Бакара 231-233, Свещеният Коран (Джуз'-2, страница-37)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-231, 2/ал-Бакара-232, 2/ал-Бакара-233, Свещеният Коран, Джуз'-2, страница-37, ал-Бакара 231-233
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-231
2/ал-Бакара-231: А когато сте се развели с жените и те са изпълнили срока (на изчакване), задръжте ги с благо или ги пуснете с благо! И не ги задържайте с насилие, престъпвайки! А който направи това, угнетява себе си. И не се отнасяйте с насмешка към знаменията на Аллах, и си спомняйте благодатта на Аллах към вас, и онова, което ви е низпослал от Книгата и мъдростта за ваше наставление! И бойте се да не изгубите милостта на Аллах, и знайте, че Аллах най -добре знае всяко нещо!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-232
2/ал-Бакара-232: А когато се разведете с жените и те са изпълнили своя срок на изчакване, не им пречете да встъпят в брак със своите съпрузи, ако се споразумеят помежду си съгласно обичая! С това се наставлява онзи от вас, който вярва в Аллах и в Сетния ден. Това за вас е най-добродетелното и най-чистото. И Аллах знае, вие не знаете.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-233
2/ал-Бакара-233: А майките (женени или разведени) да кърмят (новородените) си рожби две пълни години. (Тази повеля) е за тези които желаят да довършат кърменето. Онзи (баща), чието е новороденото, е длъжен да ги храни и облича според обичая. На никой да не се възлага отговорност, която не му е по силите. Да не се злостори на майка заради нейната рожба, нито с онзи (баща), чието е новороденото, заради неговата рожба. И за наследника (отговорността е същата). А ако и двамата (майка и баща) се посъветват и при взаимно съгласие искат отбиване на кърменето, не е прегрешение за тях. И ако искате да поверите рожбите си на кърмачки, не е прегрешение за вас, щом се отплатите, давайки (отплата) според обичая. И бойте се да не загубите милостта на Аллах, и знайте, че Аллах съзира вашите дела!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: