ал-Бакара 164-169, Свещеният Коран (Джуз'-2, страница-25)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-164, 2/ал-Бакара-165, 2/ал-Бакара-166, 2/ал-Бакара-167, 2/ал-Бакара-168, 2/ал-Бакара-169, Свещеният Коран, Джуз'-2, страница-25, ал-Бакара 164-169
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-164
2/ал-Бакара-164: В сътворяването на небесата и на земята, и в редуването на нощта и деня, и в корабите, плаващи в морето с онова, което носи полза на хората, и във водата, която Аллах изсипва от небето и съживява с нея земята след нейната смърт, и множи там всякакви твари, и в смяната на ветровете, и в покорните между небето и земята облаци ­ наистина има знамения за хора проумяващи.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-165
2/ал-Бакара-165: А една част от хората приемат за богове други (идолите), вместо Аллах и ги обичат, както Аллах трябва да се обича. А всъщност любовта на вярващите към Аллах е много по-силна. И угнетителите, когато настъпи моментът да вкусят мъчението, да можеха само да съзрат (осъзнаят), че цялата сила принадлежи на Аллах и че Аллах е суров в мъчението.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-166
2/ал-Бакара-166: Тогава онези, които са били следвани се отрекоха (отдалечиха) от онези, които са ги следвали и видяха мъчението. И се прекъснаха вече връзките между тях.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-167
2/ал-Бакара-167: И онези, които бяха следвали (други, освен Аллах), казаха: “Само да имаше за нас връщане (на земята), тогава щяхме да се отречем от тях, както и те се отрекоха от нас.” Така Аллах ще им покаже техните деяния като горести за тях и те не ще излязат от Огъня.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-168
2/ал-Бакара-168: О, хора, яжте от онова, което е позволено и приятно по земята! И не следвайте стъпките на сатаната! Той за вас е явен враг.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-169
2/ал-Бакара-169: Той ви повелява само злина и поквара, и да говорите за Аллах онова, което не знаете.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: