ал-Бакара 246-248, Свещеният Коран (Джуз'-2, страница-40)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-246, 2/ал-Бакара-247, 2/ал-Бакара-248, Свещеният Коран, Джуз'-2, страница-40, ал-Бакара 246-248
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-246
2/ал-Бакара-246: Нима не видя ти знатните измежду синовете на Израил след Муса, когато рекоха на своя пророк: “Проводи ни владетел, за да се сражаваме по пътя на Аллах!” Рече пророка: “Ако ви се предпише сражение, съмнително е да се сражавате.” Рекоха (знатните): “А защо да не се сражаваме по пътя на Аллах, след като бяхме прокудени от нашите домове и синове?” А когато им бе писано да се сражават, те се отметнаха, освен неколцина измежду тях. И Аллах най-добре знае угнетителите.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-247
2/ал-Бакара-247: И им рече техният пророк: “Ето, Аллах ви проводи Талут за владетел.” Казаха: “Как ще ни е владетел той, когато ние сме по-достойни от него да властваме, а и не му е дадено обилно богатство!” (А пророкът им рече): “Аллах го избра над вас и му надбави нашироко в знанието и в снагата. И Аллах дарява Своето владение комуто пожелае.” И Аллах е Всеобхватен, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-248
2/ал-Бакара-248: И им рече техният пророк: “Знамението, че той ще е владетел, е идването на Саркофага при вас. В него има успокоение от вашия Господ и запазени реликви, оставени от рода на Муса и от рода на Харун (Арон). Носят го ангелите. Наистина в това има знамение за вас, ако сте вярващи.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: