ал-Бакара 182-186, Свещеният Коран (Джуз'-2, страница-28)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-182, 2/ал-Бакара-183, 2/ал-Бакара-184, 2/ал-Бакара-185, 2/ал-Бакара-186, Свещеният Коран, Джуз'-2, страница-28, ал-Бакара 182-186
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-182
2/ал-Бакара-182: А който се опасява от грешка или грях на завещател и ги помирява, за него не е грях. Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-183
2/ал-Бакара-183: О, вярващи, предписано ви е говеенето, както бе предписано и за онези преди вас. Дано по този начин станете притежатели на таква. ­
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-184
2/ал-Бакара-184: (Повеленото говеене) е в определени дни. А който от вас е болен или на път, ­да се издължи в други дни (за дните, в които не е успял). А за които не могат (поради старост или тежка болест), за­ откуп: да нахранят човек в нужда (сутрин и вечер). А който по своя воля стори благо, това е най-доброто за него. Говеенето е най-доброто за вас, само ако знаехте.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-185
2/ал-Бакара-185: Рамадан е месецът, през който беше низпослан Коранът като напътствие за хората (чрез него те да се напътят, т.е да пожелаят Лика на своя Господ), под формата на ясни знаци (доказателства) и като разграничение (на истината от измислицата). Който от вас се окаже в този месец, да говее през него, а който е болен или на път ­ да се издължи в други дни. Аллах иска да ви улесни и не иска да ви затрудни, а да завършите докрай определените дни, да възвеличите Аллах за онова, с което ви е напътил и да сте признателни.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-186
2/ал-Бакара-186: И когато Моите раби те питат за Мен, ­ Аз съм (им) наблизо. Откликвам на зова на зовящия, когато Ме позове. Нека и те Ми откликнат (на Моята покана) и да ми повярват (да пожелаят моя Лик), с надеждата по този начин да се усъвършенстват.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: