Al-Mu'minun 28-42, de Heilige Koran (Djuz'-18, Pagina-344)

Al-Mu'minun: 23/Al-Mu'minun-28, 23/Al-Mu'minun-29, 23/Al-Mu'minun-30, 23/Al-Mu'minun-31, 23/Al-Mu'minun-32, 23/Al-Mu'minun-33, 23/Al-Mu'minun-34, 23/Al-Mu'minun-35, 23/Al-Mu'minun-36, 23/Al-Mu'minun-37, 23/Al-Mu'minun-38, 23/Al-Mu'minun-39, 23/Al-Mu'minun-40, 23/Al-Mu'minun-41, 23/Al-Mu'minun-42, de Heilige Koran, Djuz'-18, Pagina-344, Al-Mu'minun 28-42
direction_left
direction_right
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-28
23/Al-Mu'minun-28: Dus wanneer jij en de mensen met jou aan boord van het schip zullen gaan, zeg dan: "Alle lof zij Allah, Die ons gered heeft van het onrechtvaardige volk."
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-29
23/Al-Mu'minun-29: En zeg: "O mijn Heer, plaats mij op een gezegende plaats. En U bent het die de beste plaatsen geeft."
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-30
23/Al-Mu'minun-30: Voorwar, daarin zijn zeker Tekenen en Wij hebben hen zeker beproefd.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-31
23/Al-Mu'minun-31: Vervolgens brengen Wij na hen een andere generatie voort.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-32
23/Al-Mu'minun-32: En Wij stuurden hun een Boodschapper van onder hen (die zei:) "Aanbidt Allah. Er is geen god voor jullie dan Hem, waarom vrezen jullie (Allah) niet?"
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-33
23/Al-Mu'minun-33: En de vooraanstanden, die niet geloofden, van zijn volk en die de ontmoeting in het Hiernamaals loochenden en die Wij de weelde van het wereldse leven gaven, zeiden: "Deze (man) is slechts een mens zoals jullie, hij eet van wat jullie eten en hij drinkt van wat jullie drinken.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-34
23/Al-Mu'minun-34: En als jullie rnensen volgen die zoals jullie zijn: voorwaar, dan behoren jullie zeker tot de verliezers.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-35
23/Al-Mu'minun-35: Belooft hij jullie dat wanneer jullie dood zijn en tot stof en beenderen zijn geworden, dat jullie dan opgewekt worden?
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-36
23/Al-Mu'minun-36: Ver, ver weg is wat aan jullie beloofd is.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-37
23/Al-Mu'minun-37: Ons leven is slechts op de wereld, wij gaan dood en wij leven en wij zullen niet opgewekt worden.
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-38
23/Al-Mu'minun-38: Hij is slechts een man die leugens over Allah heeft vèrzonnen. En Wij geloven hem niet."
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-39
23/Al-Mu'minun-39: Hij (Hôcd) zei: "O mijn Heer, help mij tegen wat zij loochenen."
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-40
23/Al-Mu'minun-40: Hij (Allah) zei: "Binnenkort zullen zij zeker spijt krijgen."
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-41
23/Al-Mu'minun-41: Terecht trof de bliksemslag hen toen, en Wij maakten hen als schuim. Ten onder gaat het onrechtvaardige volk!
Luister Koran: 23/Al-Mu'minun-42
23/Al-Mu'minun-42: Vervolgens brachten Wij na hen andere generaties voort.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: